Od potencjału do wielkości biuro@instytutdidaskalos.pl
Zaznacz stronę

Planowanie roku służby

Jest to praktyczne seminarium z zakresu zarządzania kościołem, którego podstawowym celem jest udzielenie pomocy uczestnikom w przemyśleniu zagadnienia planowania służby kościoła. Zajęcia uwzględniają przede wszystkim realia i uwarunkowania polskiej kultury. Ich celem jest udzielenie pomocy przywódcy (i jego zespołowi) w całościowym przemyśleniu i zaplanowaniu służby.

Seminarium jest skierowane do pastorów, liderów i zespołów przywódczych, a także do wszystkich osób zainteresowanych rozwojem kościoła.

Poruszane zagadnienia

W czasie trzech sesji będziesz miał możliwość między innymi odnaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jaką rolę w służbie odgrywa planowanie?
 • W jaki sposób skutecznie planować?
 • Czego powinno dotyczyć planowanie?
 • Jak rozwijać zespół przywódczy?
 • W jaki sposób monitorować postępy?

Skuteczne narzędzia z zakresu rozwoju kościoła

W czasie tego seminarium jest prezentowane narzędzie „Planer służby”, które wielokrotnie, na przestrzeni wielu lat zostało przetestowane w różnych kościołach i przyniosło bardzo dobre rezultaty. Jest to narzędzie z zakresu rozwoju kościoła, które:

 • wspiera rozwój zespołu przywódczego i jego efektywność,
 • rozwija umiejętność całościowego planowania w oparciu o Bożą wolę.

Pomaga ono między innymi przemyśleć i zaplanować poniższe elementy służby:

 • Skład zespołu pracowników i zakresy odpowiedzialności jego członków.
 • Spotkania stałe i roczny kalendarz wydarzeń.
 • Budżet i źródła uzyskania środków.
 • Główne cele służby na następny rok.

Seminarium prezentuje również inne praktyczne narzędzia, które pomagają planować i monitorować postępy w realizacji planu i w codziennym rozwijaniu służby.

Uczestnicząc w seminarium otrzymasz autorskie materiały szkoleniowe.