O nas

Nasze cele

Prowadzimy pionierską pracę w kierunku tworzenia proaktywnej kultury rozwoju i przywództwa.

Podstawowym celem Instytutu jest praca z ludźmi wywierającymi wpływ.

Nasza filozofia i główne założenia

Jest kilka słów kluczowych, które stanowią kamień węgielny naszej pracy i definiują nas:

  • Wpływ – skupiamy się na udzielaniu pomocy osobom, które wywierają pozytywny wpływ na swoją rzeczywistość i wnoszą coś pozytywnego do życia innych.
  • Rozwój – zajmujemy się szeroko pojętym rozwojem, zarówno osobistym, jak i organizacyjnym.

W obszarze życia osobistego pomagamy w pracy nad rozwojem osobistym; odkrywaniem i rozwijaniem powołania; prowadzeniem świadomego i proaktywnego życia; osiąganiem wybitnych celów i realizowaniem znaczących wizji.

W obszarze organizacyjnej wspieramy rozwój zespołów przywódczych, budowanie struktury, oraz w strategicznym planowaniu. W naszej pracy uwzględniamy także kwestie planowania budżetu, oraz finansowego rozwoju organizacji.

  • Potencjał – pomagamy odkryć i uwolnić potencjał, zarówno jednostek, jak i kościołów, służb, czy też organizacji. Jesteśmy zwolennikami pracy w oparciu o silne strony.
  • Wyniki – ważnym elementem naszej pracy jest dbałość o rezultaty i progres.Logo 2

Istotnym obrazem dla nas jest żołądź, z którego rodzi się dąb, który daje życie wielu dębom, a w końcu dębowemu lasowi.

Stawiamy sobie za cel z żołędzia wydobyć dąb, a z dębu dębowy las. Wierzymy, że Bóg założył w każdym z nas to wszystko, czego potrzebujemy, aby odnieść sukces i pozostawić po sobie trwałe dziedzictwo.

  • Didaskalos – jest to greckie słowo, które jest tłumaczone na język polski jako mistrz (np. Mt 8:19; J 1:38) i nauczyciel (np. J 13:13; Ef 4:11). W Nowym Testamencie odnosi się ono do Pana Jezusa Chrystusa, który jest Mistrzem i Nauczycielem. Ważną częścią Jego pracy było świadomie inwestowanie w jednostki, a także nauczanie i krzewienie Słowa Bożego. Prócz tego słowo didaskalos znajduje się w nowotestamentowych tekstach dotyczących nauczycieli.

Wykorzystaliśmy w naszej nazwie to słowo, ponieważ chcemy w ten sposób powiedzieć o sobie trzy rzeczy:

– Naszym Mistrzem i Panem jest Jezus Chrystus – Jego Osoba i styl życia wytycza nam kierunek.

– Czujemy się szczególnie powołani do inwestowania w jednostki, nauczania i krzewienia Słowa Bożego.

– Świadomie pracujemy z osobami, które chcą osiągać mistrzostwo w obszarze swojego powołania.

Misja

Wyposażamy, łączymy i rozwijamy ludzi, aby mogli wypełnić swoje przeznaczenie.

Świadomie pracujemy nad tym, aby doprowadzić poszczególne osoby, służby, kościoły i organizacje do rozwoju i znaczących przełomów.

Możliwość komentowania jest wyłączona.