Od potencjału do wielkości biuro@instytutdidaskalos.pl
Zaznacz stronę

W Internecie spędzamy coraz więcej czasu. Ale jak funkcjonujemy w sieci? Czy nasze postępowanie jest etyczne i czy podoba się Bogu?

Wchodząc do sieci nie przestajemy być chrześcijanami. Ponadto powinniśmy pamiętać, że Bóg jest z nami zawsze, również w sieci.

Czy Twoje postępowanie w Internecie jest etyczne?

Czym jest „etyka”?

Etyka (z gr. ethos – „zwyczaj”) – dział filozofii, zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne. Etyka bywa też nazywana filozofią moralną.

Wikipedia

Gdy chrześcijanie myślą o etyce, interesuje ich szczególnie to, czy dane zachowanie jest dobre z punktu widzenia Boga, Pisma Świętego i sumienia człowieka próbującego w swoim codziennym życiu podobać się Bogu i służyć Mu.

Siedem ważnych pytań

Według mnie jest siedem istotnych pytań, które każdy chrześcijanin może sobie zadać, aby podejmować przemyślane decyzje odnośnie tego, czy dane zachowanie jest etyczne z chrześcijańskiego punktu widzenia.

Pytanie 1: Co uczyniłby Jezus?

Jednym z podstawowych pytań, które warto sobie zadawać brzmi: „Co uczyniłby Jezus?” Drugie, podobne i równie ważne pytanie: „Czego nie uczyniłby Jezus?”

Oczywiście, można odpowiedzieć: „Ale Pan Jezus nie operował w Internecie!”

To prawda. Gdy żył na ziemi, nie korzystał z Internetu, jednak wiemy jak zachowywał się będąc wśród ludzi. Jezus był doskonały. Do tego właśnie wzywa nas Pismo Święte.

Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest.

Mateusza 5:48

Poruszając się w świecie wirtualnym znajdujemy się wśród ludzi, i choć odbywa się to w innym wymiarze, obowiązują nas te same zasady postępowania, których powinniśmy przestrzegać w świecie rzeczywistym.

Pytanie 2: Czy to, co zamierzam zrobić, podoba się Bogu?

Pismo Święte mówi o Bogu:

Jak wielka jest dobroć Twoja, którą zachowałeś dla tych, którzy się Ciebie boją, którą wobec ludzi okazałeś tym, którzy ufają Tobie!

Psalm 31:20

Błogosławieństwo spoczywa na człowieku, który żyje w bojaźni Bożej. Dla takiej osoby priorytetem jest prowadzenie życia, które podoba się Bogu. Odnosi się to również do życia w rzeczywistości internetowej.

Zanim cokolwiek zrobimy w sieci, możemy najpierw zadać sobie pytanie: „Czy to będzie się podobało Bogu?”

Pytanie 3: Czy jest to zgodne ze „złotą zasadą”?

Czym jest „złota zasada”?

Tak zwana „złota zasada” jest regułą dotyczącą relacji międzyludzkich i posiada dwa aspekty:

 • Nie postępuj wobec drugo człowieka, jak nie chciałbyś, aby traktowano Ciebie.

Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe.

Przysłowie Polskie

 • Postępuj wobec drugiego człowieka tak, jak chciałbyś, aby Ciebie traktowano.

A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy.

Mateusza 7:12

Internet jest wykorzystywany przez wielu ludzi do niszczenia innych. Będąc chrześcijanami nie możemy postępować w taki sposób, ponieważ jesteśmy powołani przez Boga do odnawiania, wspierania i budowania ludzkiego życia, a nie do destrukcji.

Funkcjonując w Internecie powinniśmy myśleć o tym, co jest dobre dla innych ludzi.

Pytanie 4: Czy zrobiłbym to w realnym świecie?

Zdumiewającym jest to, co czasami ludzie robią w sieci, choć nigdy nie uczyniliby tego w realnym świecie.

Na przykład:

 • Jeśli w realnym świecie nie kradłbyś, dlaczego kradzież czegokolwiek miałaby być akceptowalna w internecie?
 • Jeśli w realnym świecie nigdzie nie włamałbyś się, dlaczego włamywanie się (hackerstwo) miałoby być akceptowalne w internecie?
 • Jeśli w realnym świecie nie kłamałbyś, dlaczego kłamstwo miałoby być akceptowalne w internecie?
 • Jeśli w realnym świecie nie powstałbyś publicznie, aby kogoś wulgarnie krytykować i niszczyć słowami, dlaczego tego typu ataki miałyby być akceptowalne w internecie?
 • Jeśli w realnym świecie nie flirtowałbyś mając swojego małżonka, dlaczego flirt miałby być akceptowalny w internecie?
 • Jeśli w realnym świecie nie wszedłbyś do domu publicznego, aby „popatrzeć sobie”, dlaczego jakakolwiek niemoralność miałaby być akceptowalna w internecie?
 • Itp.

Jeśli nie zrobiłbyś czegoś w realnym świecie, bo uważasz to za złe, to znaczy, że nie powinieneś tego również robić w Internecie.

Apostoł Piotr napisał:

Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.  A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego.

1 Piotra 1:13-17

Powyższe słowa Apostoła Piotra odnoszą się nie tylko do funkcjonowania w świecie realnym, ale również do świata wirtualnego.

Pytanie 5: Czy jest to zgodne z prawem?

Czy chrześcijanin jest ponad prawem?

Oczywiście, że nie.

Prawo jest ustanowione przez ludzi postawionych nad nami – przez władze zwierzchnie. Dopóki działania władzy nie przeczą Bogu i Bożym przykazaniom, dopóty jesteśmy zobligowani do tego, aby być posłusznymi władzy.

Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu; a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają.  Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę  jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle.  Przeto trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie.

Rzymian 13:1-5

Osoba, która przeciwstawia się władzy (a dotyczy to również naruszania prawa ustanowionego przez tę władzę), przeciwstawia się Bożemu postanowieniu ściągając na siebie potępienie i potencjalną karę.

Pamiętaj, że:

Nieznajomość prawa nie zwalnia od odpowiedzialności karnej.

Dlatego też powinniśmy zapoznać się z podstawami prawa.

Jednym z praw naruszanych czasem przez chrześcijan w internecie jest „Prawo o własności intelektualnej i prawa pokrewne”. Niektórzy chrześcijanie mają skłonność do „dzielenia się” ze światem tym, co do nich nie należy i na co nie mają pozwolenia.

Pytanie 6: Czy oskarża mnie sumienie?

Jeśli twoje sumienie cię niepokoi i mówi ci, że dane działanie jest złe, to powinieneś się z niego wycofać.

Możesz sobie zadać pytanie: „Czy moje sumienie sprzeciwia się temu, co robię, albo co zamierzam zrobić?”

Pytanie 7: Czy nie byłoby dla mnie problemem, gdyby inni dowiedzieli się gdzie byłem w sieci i co robiłem?

 • Czy nie jest dla ciebie problemem, aby ludzie, których szanujesz i obdarzasz autorytetem zapoznali się z twoją pełną historią funkcjonowania w internecie?
 • Czy nie byłby to problem dla ciebie, gdyby twój małżonek i dzieci (rodzicie) zapoznali się z twoją pełną historią funkcjonowania w internecie?
 • Czy nie byłoby problemem, aby wyświetlono publicznie w kościele twoją pełną historię funkcjonowania w internecie?
 • Czy jest coś, odnośnie twojego funkcjonowania w internecie, co chciałbyś ukryć?

Jeśli jest coś odnośnie twojego funkcjonowania w Internecie, co chciałbyś ukryć, to najprawdopodobniej jest to właśnie ta rzecz, której nie powinieneś robić. Już dzisiaj podejmij decyzję o odrzuceniu ze swojego życia tego, co niewłaściwe.

Myślę, że można to wyrazić dobrze słowami apostoła Pawła z listu do Efezjan:

Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane…

Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda.

Dochodźcie tego, co jest miłe Panu  i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie, bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje.

Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne;  wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano: Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus.

Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska.

Efezjan 5:1,8 – 17

Podsumowując:

Jest siedem istotnych pytań, które każdy chrześcijanin może sobie zadać, aby podjąć przemyślaną decyzję odnośnie tego, czy dane zachowanie jest etyczne z chrześcijańskiego punktu widzenia:

 • Pytanie 1: Co uczyniłby Jezus?
 • Pytanie 2: Czy to, co zamierzam zrobić podoba się Bogu?
 • Pytanie 3: Czy jest to zgodne ze „złotą zasadą”?
 • Pytanie 4: Czy zrobiłbym to w realnym świecie?
 • Pytanie 5: Czy jest to zgodne z prawem?
 • Pytanie 6: Czy oskarża mnie sumienie?
 • Pytanie 7: Czy nie byłoby dla mnie problemem, gdyby inni dowiedzieli się gdzie byłem w sieci i co robiłem?

Ważnym jest, abyśmy w sieci nie przestawali być chrześcijanami, aby również tutaj, nasze postępowanie podobało się Bogu.

team-ui8-199275-unsplash.Dwa ostatnie pytania

Na koniec dwa ważne pytania:

1. Co powinien zrobić chrześcijanin, jeśli jego funkcjonowanie w Internecie jest nieetyczne (niemoralne)?

Oczywiście, gdy zadajemy sobie tego typu pytanie, właściwa odpowiedź nasuwa się samoczynnie – taka osoba powinna pokutować z tego, co niewłaściwe, uporządkować swoje życie i żyć w taki sposób, aby podobać się Bogu.

Niewyczerpane są objawy łaski Pana,
miłosierdzie jego nie ustaje.
Każdego poranku objawia się na nowo,
wielka jest wierność twoja.

Treny 3:22-23

2. Co powinien zrobić chrześcijanin, który „uwikłał się” w jakiś grzech w Internecie i nie może sobie z tym poradzić?

Odpowiedź na to pytanie wychodzi poza ramy i ograniczenia tego wpisu, ale chciałbym tutaj wskazać na trzy myśli:

 • Zapragnij ze szczerego serca być wolnym i zacznij walczyć o swoją wolność .
 • Zwróć się o pomoc do Boga – Jego łaska jest zawsze dostępna.
 • Zwróć się o pomoc do zaufanej osoby. Wyciągnij swój grzech na światło dzienne, a straci część swojej mocy.

 Photo credit: unsplash.com; Team UI8 

Zobacz inne wpisy w tej kategorii:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *