Od potencjału do wielkości biuro@instytutdidaskalos.pl
Zaznacz stronę

Dziewięć zasad efektywnego formowania przywódców

maj 26, 2013 | mentoring, przywództwo

Wiele razy byłem proszony, aby powiedzieć kilka słów na temat skutecznego formowania przywództwa. Postanowiłem więc przemyśleć swoje ponad dwudziestoletnie doświadczenie i opublikować dwa wpisy poświęcone temu zagadnieniu na stronie Instytutu Rozwoju Didaskalos.

Pierwszy z nich zatytułowałem „Dziewięć zasad efektywnego formowania przywódców” i chciałbym w tym tekście zwięźle powiedzieć o tym, co uważam za konieczne w procesie formowania liderów do przywództwa w kontekście kościoła i Królestwa Bożego.

Zasada 1 – Jeśli chcesz wychować wielkiego przywódcę, to wychowuj go przede wszystkim na ucznia Chrystusa

Bycie oddanym uczniem Chrystusa jest kluczem do wybitnego przywództwa. Kto będzie dobrym przywódcą w kościele, jeśli w jego życiu nie ma krzyża i soli? Gdzie i do czego będzie prowadził lud Boży? Więc zanim dopuścisz, aby człowiek był przywódcą w kościele i aby szli za nim ludzie upewnij się, że on sam idzie za Chrystusem.

Zasada 2 – Jeśli chcesz wychować wielkiego przywódcę, to stwórz mu warunki, w których będzie mógł okazywać posłuszeństwo człowiekowi, który służy Bogu

Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym; wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Ukórzcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego.

1 Piotra 5:5-6

Niektórzy chcieliby rozpocząć od przewodzenia innymi, ale dobry początek to poddanie się przywództwu człowieka.

Część przywódców, którzy nigdy nie służyli liderom, w niewłaściwy sposób podchodzi do przewodzenia ludźmi. Jest to spowodowane tym, że oni po prostu nie wiedzą, co to znaczy być podwładnym.

Zasada 3 – Jeśli chcesz wychować wielkiego przywódcę, to zanim stworzysz mu możliwości do przewodzenia, stwórz mu wiele możliwości do służenia

Ale Jezus przywoławszy ich, rzekł do nich: Wiecie, że ci, których uważa się za władców narodów, nadużywają swej władzy nad nimi, a możni ich rządzą nimi samowolnie. Lecz nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich.  Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu.

Marka 10:42-45

Przywództwo w kościele jest z natury służebne. Musisz to ustawicznie wpajać swojemu kandydatowi na lidera.

Wielki przywódca będzie rozumiał, że to on jest dla ludu, a nie lud dla niego.

Zasada 4 – Jeśli chcesz wychować wielkiego przywódcę, to w świadomy sposób pomagaj mu pracować nad jego charakterem

Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić: Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody.

1 Piotra 5:1-3

Twoim celem jest wychowanie przywódcy, który jest wzorem dla trzody, a nie przekleństwem. Natomiast bycie wzorem to jest przede wszystkim kwestia charakteru.

Wielcy przywódcy to ludzie, którzy mają klasę i są szanowani ze względu na to, kim są, a nie tylko ze względu na pozycję, którą zajmują. To wymaga świadomej pracy nad charakterem i umiejętności panowania nad sobą.

Zasada 5 – Jeśli chcesz wychować wielkiego przywódcę, to szkol go na gracza zespołowego

Za skutecznymi kościołami i służbami stoją skuteczne zespoły. Natomiast skuteczni przywódcy to ludzie, którzy potrafią odnaleźć się w zespole, a także zakładać zespoły i nimi przewodzić.

Niech twój uczeń będzie graczem zespołowym. Przekazuj mu również wiedzę na temat zespołów, tj. pracy zespołowej, formowania zespołów i przewodzenia nimi.

Zasada 6 – Jeśli chcesz wychować wielkiego przywódcę, to inwestuj w niego

Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie.

Galacjan 6:7

Jeśli pragniesz być świadkiem obfitego żniwa w życiu i służbie swojego ucznia, to obficie inwestuj w niego swój czas, modlitwę, wiedzę, doświadczenie, pieniądze itp.

Pamiętaj, że tam gdzie pojawiają się wielcy ludzie, zwykle ktoś musiał dla nich wiele poświęcić.

Zasada 7 – Jeśli chcesz wychować wielkiego przywódcę, to stwórz mu warunki do rozwoju

Inaczej będą się rozwijać rośliny na pustyni i w miejscach skalistych, a inaczej w szklarni. Twoim celem jest uczynienie ze swojej służby „szklarni”, w której będą mogli wzrastać wybitni przywódcy, kaznodzieje, misjonarze itp.

Zasada 8 – Jeśli chcesz wychować wielkiego przywódcę, to daj mu czas na wzrost

Wybitni przywódcy nie rodzą się w ciągu jednego dnia.

W rok możesz wyhodować krzak kartofli, ale nie solidny dąb.

Zasada 9 – Jeśli chcesz wychować wielkiego przywódcę, to formuj go dla Boga, a nie dla siebie

Zawsze powinniśmy pamiętać, że budujemy Królestwo Boże, a nie swoje.

Aby formować ludzi wybitnych, powinieneś być człowiekiem o otwartym sercu i horyzontach. Jeśli liderzy, których uformowałeś, chcą pozostać z tobą, aby służyć wraz z tobą – to świetnie, ale jeśli chcą odejść, aby realizować inną misję i wizję – to pozwól im na to. Niech idą w imię Jezusa i robią to, do czego sądzą, że są powołani.

Zaproszenie do rozmowy

  • Co myślisz na temat zasad formowania przywódców, które przedstawiłem w tym wpisie?
  • Jakie jest Twoje doświadczenie w formowaniu przywódców? Czego się nauczyłeś? Na jakie zasady możesz wskazać?

Zobacz inne wpisy w tej kategorii:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *