Od potencjału do wielkości biuro@instytutdidaskalos.pl
Zaznacz stronę

Zatrzymuj się, aby zastanowić się co czyni Bóg i do czego zmierza

mar 15, 2015 | rozwój duchowy, zarządzanie sobą, życie chrześcijanina

Jacek_Nobel_zatrzymaj_sie_1

Zrozumienie woli Bożej ma fundamentalne znaczenie dla naszego życia i wieczności.

W swoim słynnym Kazaniu na górze Pan Jezus powiedział:

Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. (Mt 7:21-23)

Zwróć uwagę na to, że Jezus nie potępił tych ludzi z powodu lenistwa, czy też życia w grzechu. Zarzucał im jedną podstawową rzecz – nie mieli zrozumienia Bożej woli. Później Pan Jezus rozwija swoją myśl opowiadając przypowieść o mądrym i głupim budowniczym:

Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce.  I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki. (Mt 7:24-27)

Zarówno mądry, jak i głupi człowiek odznaczał się pracowitością. Obaj byli zajęci pracą – budowali domy. Jednak Pan Jezus nazwał głupim człowieka, który był zaangażowany w działanie, ale budował po swojemu, a nie na podstawie Bożego Słowa. Natomiast mądry człowiek jest osobą, która słucha Boga i zgodnie z tym kształtuje swoje życie.

Co czyni Bóg i do czego zmierza?

Jak często zadajesz Bogu pytanie: Czym dzisiaj Panie zamierzasz się zajmować? Czy mogę w tym uczestniczyć?

John L. Mason

Henryk Sienkiewicz w książce Quo vadis wykorzystał starą legendę o spotkaniu apostoła Piotra z Panem Jezusem w czasie prześladowań Nerona. Kiedy Piotr uciekał przed prześladowaniami na drodze Via Appia, spotkał Jezusa idącego w przeciwnym kierunku. Na pytanie: Dokąd zmierzasz, Panie? (Quo vadis, Domine?), Chrystus odpowiedział: Do Rzymu, by mnie ukrzyżowano po raz wtóry. Wtedy Piotr zawrócił do Rzymu, gdzie miał zginąć męczeńską śmiercią.

Każdy chrześcijanin powinien co jakiś czas zatrzymać się, aby zadać Bogu pytanie: Dokąd zmierzasz, Panie? Czasami idziemy w kierunku zupełnie przeciwnym i rozmijamy się z Bogiem, chociaż wydaje nam się, że Mu służymy. Możemy to zobaczyć na przykładzie apostoła Pawła. Jako młody faryzeusz prześladował wierzących w Jezusa, będąc przekonanym, że w ten sposób służy Bogu. Kiedy jednak na jego drodze stanął sam Chrystus, zrozumiał, że niszczył to, co budował Bóg.

Na Bożej drodze co jakiś czas pojawiają się zakręty, więc powinniśmy się pilnować, aby ich nie przeoczyć i cały czas podążać za Jezusem. Potrzebujemy także zrozumieć, że to Bóg ma plan dla nas, a nie my dla Niego. Jezus jest naszym Panem i dlatego regularnie musimy zadawać Mu takie pytania: Dokąd zmierzasz Panie? Co teraz czynisz? Co ja mam czynić? Czy czasami się z Tobą nie rozminąłem?

Jaka jest Boża wola dla twojego życia?

Odkrywanie Bożej woli dla swojego życia jest procesem wymagającym zatrzymywania się, słuchania Boga i prowadzenia z Nim dialogu

Czasami Bóg przemawia do nas ingerując w nasze życie, ale najczęściej, aby móc Go usłyszeć musimy zatrzymać się i czekać na Niego. To wymaga czasu i dostrojenia się do Bożych fal.

Jesteśmy przyzwyczajeni do różnych urządzeń z gałkami, przyciskami i przełącznikami. Są to sprzęty, które natychmiast zaczynają działać, gdy się na nie naciśnie. Jednak przystępując do Boga powinniśmy zawsze zdawać sobie sprawę z tego, że On nie jest urządzeniem z przyciskami, ale Osobą. Wychodzi nam naprzeciw i pragnie nawiązać z nami wartościowy dialog, ale tak jak w przypadku każdej osoby wymaga to z naszej strony zaangażowania i czasu.

Poza tym, warto tu również wspomnieć, że potrzebujemy zatrzymywać się, aby odkryć sens tego, co przeżywamy z Bogiem, a także komunikatów, które od Niego odbieramy. Bez zatrzymywania się dla refleksji i oceny, trudno nam zrozumieć, co ma miejsce w naszym życiu, a także odróżnić to, co wartościowe od tego, co bez znaczenia.

 Odkrywaj i włączaj się w to, co czyni Bóg

Nie można przecenić znaczenia zrozumienia Bożej woli dla naszego życia, trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, po co Bóg obdarza nas tym objawieniem. Odkrywając Bożą wolę i zamysły dla nas, odkrywamy Jego wskazówki odnośnie tego, jak budować swoje życie i w jakim kierunku je rozwijać.

W związku z tym warto regularnie zatrzymywać się, aby upewniać się, czy żyjemy zgodnie z Bożym słowem. Możemy to między innymi czynić poprzez zadawanie sobie pytania: Czy żyję zgodnie z Bożą wolą dla swojego życia?

Jacek_Nobel_zatrzymaj_sie_2Photo credit: Jacek Nobel

Wpis jest fragmentem książki Andrzeja Mytycha, „Zasada zatrzymania się”

Praktyczne zastosowanie

  1. Czy regularnie zatrzymujesz się, aby zastanowić się, co czyni Bóg i do czego zmierza?
  2. Czy wiesz co w tej chwili czyni Bóg i do czego zmierza?
  3. Jaka jest obecnie Boża wola dla twojego życia?
  4. Czy żyjesz zgodnie z Bożą wolą dla twojego życia?
  5. Czy czasami zadajesz sobie pytanie: Czy żyję zgodnie z Bożą wolą dla swojego życia?

Zobacz inne wpisy w tej kategorii:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *