Od potencjału do wielkości biuro@instytutdidaskalos.pl
Zaznacz stronę

Sztuka popełniania błędów

gru 6, 2017 | dla liderów, rozwój osobisty, świadome życie, zarządzanie sobą, zasady sukcesu

Nie da się dobrze przeżyć życia i dotrzeć do miejsca swojego przeznaczenia bez popełniania błędów

Człowiek, który nie robi błędów, zwykle nie robi niczego.

Edward Phelps

Jeśli patrzysz na ostatnie miesiące, lub rok swojego życia i nie jesteś w stanie ukazać na żaden błąd, który zrobiłeś, to być może nie robisz nic wartościowego. Już od starożytności mądrzy ludzie uczyli, że rzeczą ludzką jest błądzić i popełniać błędy. Nie chodzi o to, że błądzenie i robienie błędów jest dobre, ale o to, że jest nieuniknione. Im wyżej i szybciej próbujesz wejść, a także więcej osiągnąć, tym więcej błędów będziesz popełniał.

W przypadku ludzi sukcesu ta prawda jest bardziej zaskakująca, ponieważ oni popełniają błędów najwięcej. Jest to spowodowane tym, że generalnie rzecz biorąc robią więcej, próbują rozmaitych rzeczy i częściej ryzykują.

Życie spędzone na robieniu błędów jest nie tylko bardziej godne, ale i bardziej pożyteczne od życia spędzonego na nieróbstwie.

Don Gabor

Błędem jest bycie sparaliżowanym lękiem przed zrobieniem błędu

Jednym z największych błędów, jakie możemy popełnić w życiu, to ulęgnięcie lękowi przed popełnieniem błędu.         

Wielu ludzi boi się popełnienia błędu i to ich paraliżuje, wystrzegają się wszelkiego podejmowania ryzyka. Chcą być doskonali i uchodzić w oczach innych za doskonałych. Popełnienie błędu zniszczyłoby tę iluzję. Jednak w ten sposób rezygnują z życia, które mogliby prowadzić, zadawalając się czymś gorszym.

Gdy ograniczamy swoje decyzje i działanie z powodu strachu przed popełnieniem błędu to działamy przeciwko sobie. Życia nie da się przeżyć bezbłędnie, natomiast można je przeżyć dobrze. A to nie to samo. Dobre życie nie jest życiem bezbłędnym i perfekcyjnym, jest po prostu dobrym, wbrew wszystkim błędom, porażkom i niedoskonałościom. 

Popełnianie błędów jest częścią procesu uczenia się

Błędy są okazją do nauczenia się czegoś, czego się wcześniej nie wiedziało. Im więcej błędów popełniasz i poświęcasz czas, aby się z nich uczyć, tym lepiej będziesz mógł przeżyć swoje życie i wykorzystać możliwości, które będą ci się nadarzać.

Uczenie się na błędach jest podstawą skutecznej nauki i edukacji. Nie da się bez popełniania błędów nauczyć czytać, pisać, niemożliwym jest opanowanie języka obcego, poprzez popełnianie błędów uczymy się prowadzić auto, budować udane związki, biznesy itd. Podstawą takiej nauki jest popełnianie błędów i ich korygowanie. Co więcej, bez popełniania błędów nie da się nauczyć życia. Zastanów się nad sensem przysłowia:

Gdyby młodość wiedziała, a starość mogła.

Dlaczego starość wie, a młodość nie? Ponieważ człowiek potrzebuje przeżyć życie, aby się go nauczyć. Ten proces zawiera w sobie popełnianie wielu błędów. Dlaczego człowiek stary wie? Dlatego, że popełnił wiele błędów. Gdyby mógł cofnąć się w czasie, to starałby się ich nie popełnić. Gdy człowiek patrzy na swoje życie z perspektywy starości, to (o ile jest mądry) uzmysławia sobie swoje błędy, rozumie też ich wpływ na swoje życie. Dlaczego człowiek młody nie wie? Bo jeszcze nie popełnił swoich błędów. Czasami próbujemy na siłę zmusić młodych, aby nie popełnili błędów, niestety człowiek młody musi pozyskać tę mądrość przez popełnianie swoich własnych błędów. Uczymy się życia i mądrości poprzez popełnianie błędów. Są rzeczy, których nie da się nauczyć inaczej.

abigail-keenan-27295Robienie błędów jest integralną częścią rozwoju człowieka. Jeśli nie będziesz popełniał błędów, to nie rozwiniesz się, nie zrozumiesz życia, nie staniesz się tym, kim powinieneś się stać, nie opanujesz potrzebnych ci umiejętności i nie dotrzesz tam, gdzie powinieneś.

Z błędów warto wyciągać lekcje

Jeśli już popełniłeś błąd, to wyciągnij z niego lekcję.

W wielu środowiskach wszelkie błędy natychmiast się wyłapuje, potępia i traktuje jako wielkie zło. Nie sprzyja to proaktywnemu, kreatywnemu i odważnemu życiu, które możemy prowadzić. Jednak prawda jest taka, że każdy z nas popełnia błędy, ponieważ są one częścią ludzkiego życia. Jak już to było wcześniej wspomniane, trudno przeżyć dobre życie bez okresowego błądzenia i popełniania błędów. Jest to nieuniknione. Warto jednak wykorzystać siłę błędów na swoją korzyść. Możemy to zrobić poprzez:

  • zaakceptowanie, że popełnianie błędów jest częścią ludzkiego życia (tzn. nie oczekiwanie od siebie prowadzenia bezbłędnego życia);
  • rozwijanie w sobie umiejętności do przyznawania się przed samym sobą do popełniania błędu;
  • wyciąganie z zaistniałej sytuacji nauki;
  • nie potępianie się;
  • jeśli to możliwe skorygowanie błędu i wprowadzenia do swojego życia korekty.

Twoje życie nie rozwinie się, jeśli nie będziesz robił błędów, ale z drugiej strony, jeśli będziesz popełniał je bezmyślnie, to będziesz rujnował swoje życie. (Należy tutaj wziąć poprawkę na to, że niektóre błędy popełnia się tylko raz i są nieodwracalne.)

Jeśli będziesz uczył się na swoich błędach, to z czasem prócz doświadczenia pozyskasz również mądrość.

Zrobienie jakiegoś błędu raz jest lekcją, popełnienie go drugi raz jest przejawem głupoty

Im człowiek chce lepiej żyć i więcej osiągnąć, tym więcej błędów będzie musiał zrobić. Nie oznacza to jednak, że ten sam błąd powinien popełnić kilkakrotnie. Jeśli raz popełniłem błąd, mądrość wymaga, abym go nie popełnił po raz drugi.

Głupotą jest trwanie w błędach. Nie bez powodu Bóg obdarzył nas rozumem.

Jeśli uświadomiłeś sobie, że zrobiłeś błąd, to przestań w nim trwać

W jakim celu miałbyś trwać w błędach? Nie jest błędem przyznać się do błędu.

Nie da się przeżyć bezbłędnego życia, ale jeśli zrozumiałeś, że coś jest błędem, przestań w nim trwać. Napraw, co się da. Przeproś. Przemyśl i wyciągnij lekcje. Wprowadź korektę i zacznij jeszcze raz, mądrzej.

Wielu błędów można się wystrzec

Robi się to między innymi poprzez:

Myślenie o konsekwencjach decyzji i działań – życie z rozmysłem popłaca

Popełnianie błędów jest powiązane ze stratą, więc unikaj popełniania głupich i bezmyślnych błędów.

Warto, co jakiś czas myśleć o konsekwencjach swoich decyzji i działań. Kiedyś czytałem o badaniu przeprowadzonym wśród kierowców tirów z długoletnim stażem. Celem badania miało być odkrycie różnicy pomiędzy kierowcami, którzy nigdy nie uczestniczyli w wypadkach samochodowych, a tymi, którzy co jakiś czas w nich uczestniczyli. Badacze, po przeanalizowaniu pracy wielu kierowców doszli do dwóch wniosków odnośnie kierowców, którzy jeździli bezkolizyjnie, po pierwsze byli skupieni na swojej pracy, a po drugie analizowali sytuację na drodze i myśleli z wyprzedzeniem o tym, co potencjalnie może się wydarzyć. Podobnie jest w życiu – jeśli pragniesz uniknąć niepotrzebnych katastrof, to nie żyj bezmyślnie, a także analizuj swoje życie i myśl z wyprzedzeniem o tym, co może się wydarzyć w wyniku twoich decyzji i działań.

Myślenie ma przyszłość.

Uczenie się z doświadczeń innych – dlaczego masz robić błędy, które inni już popełnili?

Uczmy się na cudzych błędach, bo sami wszystkich popełnić nie zdążymy…

Joanna Chmielewska

Wiele o życiu możemy nauczyć się na podstawie mądrych i głupich decyzji innych, a także na podstawie ich sukcesów i porażek. Jeśli będziesz uczył się od innych, to popełnisz o wiele mniej błędów, a także znacząco zwiększysz swoje szanse na sukces.

Od innych możemy uczyć się poprzez:

  • zapoznanie się z biografiami, studiami przypadku, filmami dokumentalnymi itp.;
  • uważnemu obserwowaniu ludzi.

Wzrastanie w mądrości – im bardziej będziesz wzrastał w mądrości, tym mniej głupich błędów będziesz popełniał

Im człowiek jest głupszy, tym więcej głupich decyzji podejmuje i błędów popełnia; natomiast im jest mądrzejszy, tym więcej mądrych decyzji podejmuje, unikając głupich błędów. Tak więc ucz się zdrowego rozsądku i wzrastaj w mądrości.

Szukanie porad u mądrych ludzi – mądrzy ludzie pomogą ci ustrzec się przed wieloma błędami

Droga głupiego wydaje mu się właściwa, lecz kto słucha rady, jest mądry. (Prz 12:15)

Gdzie nie ma narady, nie udają się zamysły, lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest powodzenie. (Prz 15:22)

Jednym z ważnych kluczy do życiowego sukcesu jest posiadanie mądrych doradców i wykorzystanie ich mądrości.

Chodzenie z Bogiem i bycie otwartym na Jego prowadzenie – im bliżej będziesz Boga, starając się chodzić jego drogami i próbując być Mu posłusznym, tym mniej będziesz błądził i popełniał błędów

Droga Boża jest doskonała, Słowo Pańskie jest wypróbowane. Jest tarczą wszystkim, którzy w nim ufają. (Ps 18:31)

Zrozum jaka jest Boża droga i krocz nią. Swoje życie można przeżyć w różnym stylu, ale Boży styl w ostatecznym rozrachunku cię nie zawiedzie.

Od wielu lat staram się iść za Bogiem i w tej podróży zrobiłem całą masę błędów. Wiele jeszcze zapewne popełnię, ale nawet nie chcę sobie wyobrażać ile bym ich zrobił, gdybym żył bez Niego i chodził swoimi własnymi drogami. Podążanie wąską ścieżką za Bogiem jest trudne, ale błądzenie szeroką drogą bez Niego jest beznadziejne.

Dlatego też, jeśli nie chcesz w życiu błądzić i pragniesz ograniczyć liczbę życiowych błędów, to porzuć swoje drogi. Przybliż się do Boga, pozwól Mu się przeobrażać, poddaj się Mu, poznawaj Jego wolę i bądź Mu posłuszny. Krocz Jego drogami, a nie wylądujesz na manowcach. Przede wszystkim pomoże ci to ustrzec się największego błędu, który mógłbyś popełnić, a mianowicie – nie stracisz swojej własnej duszy, ale zachowasz ją dla życia wiecznego.

Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie! Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki! Nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana i unikaj złego! To wyjdzie na zdrowie twojemu ciału i odświeży twoje kości. (Prz 3:5-8)

 Photo credit: unsplash.comAbigail Keenan

W przypadku ludzi sukcesu ta prawda jest bardziej zaskakująca, ponieważ oni popełniają błędów najwięcej. Jest to spowodowane tym, że generalnie rzecz biorąc robią więcej, próbują rozmaitych rzeczy i częściej ryzykują.

Zobacz inne wpisy w tej kategorii:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *