Od potencjału do wielkości biuro@instytutdidaskalos.pl
Zaznacz stronę

Najmilsi! Nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu, ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały jego radowali się i weselili. (1 Ptr 4:12-13)

Apostoł Piotr pisząc do chrześcijan mówi, abyśmy nie dziwili się, jakby nas coś niezwykłego spotkało, gdy pali nas ogień doświadczeń. Tak jak Chrystus cierpiał, tak też i my będziemy musieli czasami zanurzyć się w cierpieniu.

Bóg oferuje ludziom dobre, spełnione życie, ale nie łatwe i pozbawione cierpienia. Czasami nasze życie biegnie przez wspaniałe szczyty i zielone pastwiska, a czasami przez mroczne doliny. Potrzebujemy więc uczyć się iść za Jezusem, a także budować swoje życie zarówno wtedy, gdy wszystko się układa, jak i wtedy gdy nic nie toczy się po naszej myśli. Dotyczy to również okresów, gdy zanurzamy się w cierpieniu.

Każdy człowiek, niezależnie od tego, kim jest, doświadcza cierpienia i jest wystawiony na próby

Pan Jezus podsumowując swoje słynne Kazanie na Górze powiedział:

Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki. (Mt 7:24-27)

Przypowieść o mądrym i głupim budowniczym wskazuje na kilka ważnych faktów odnośnie życia:

Fakt 1: Burze uderzą w każdego

Niezależnie od tego, kim człowiek jest i jak żyje, zderzy się życiowymi burzami. Ludzka logika podpowiada nam, że ludzie wierzący i sprawiedliwi powinni być całkowicie chronieni przez Boga od zła i cierpienia, jednak wiemy, że tak nie jest. Zarówno dobrzy, jak i źli doświadczają cierpienia.

Fakt 2: Burze odsłaniają fundament

Gdy cierpienie przychodzi do naszego życia, odsłania fundament, na którym jest ono wybudowane. Zdrowy fundament pomaga przetrwać burze, natomiast zły może przyczynić się do zawalenia tego, co budujemy.

Fakt 3: Burze mają moc

W burzy jest siła, która może zaszkodzić życiu. Takie właśnie są próby i cierpienie – niosą w sobie destrukcyjną moc, która może niszczyć i przyczyniać się do życiowych katastrof. Tak więc niemądrze jest lekceważyć zagadnienie prób i doświadczeń. Warto ten temat badać, próbować w jakiś sposób się z nim mierzyć, uczyć się go. Warto, co jakiś czas przeczytać na ten temat jakąś dobrą książkę, posłuchać kazania, porozmawiać z kimś mądrym. W ten sposób być może trochę łatwiej będzie nam radzić sobie z cierpieniem w naszym życiu, u naszych bliskich, czy też u tych, którzy zwracają się do nas o pomoc.

Fakt 4: Możemy przygotować się na uderzenie burzy

Niemożliwym jest zapobiegnięcie burzom, możliwym jednak jest przygotowanie się na nie.

Przypowieść o mądrym i głupim budowniczym nie jest ponurym fatalizmem – jest to wskazówka od Boga odnośnie tego, jak żyć, aby wyjść zwycięsko z prób i burz, które w nas uderzą. Jedną z tych wskazówek jest dbanie, aby budować swoje życie na dobrym i zdrowym fundamencie.

Cierpienie w życiu ludzi, którzy podobają się Bogu i wypełniają Jego wolę

Doskonałym wprowadzeniem do tematu prób i cierpienia jest doświadczenie, które spotkało Pawła i Sylasa w Filipii. Historia ta uczy nas kilku prawd, na które warto zwrócić uwagę.

A gdyśmy szli na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego, a która przez swoje wróżby przynosiła wielki zysk panom swoim. Ta, idąc za Pawłem i za nami, wołała mówiąc: Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. A to czyniła przez wiele dni. Wreszcie Paweł znękany, zwrócił się do ducha i rzekł: Rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł. A gdy jej panowie ujrzeli, że przepadła nadzieja na ich zysk, pochwycili Pawła i Sylasa, zawlekli ich na rynek przed urzędników. I stawiwszy ich przed pretorów, rzekli: Ci oto ludzie, którzy są Żydami, zakłócają spokój w naszym mieście i głoszą obyczaje, których nie wolno nam, jako Rzymianom, przyjmować ani zachowywać.   Wraz z nimi wystąpił też przeciwko nim tłum, a pretorzy, zdarłszy z nich szaty, kazali ich siec rózgami; a gdy im wiele razów zadali, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zakuł w dyby. (Dz 16:16-24)

Apostoł Paweł, wraz z Sylasem wypełniali misję. Mieli przekonanie, że do Filippi wyruszyli z Bożej woli (Dz 16:10). Byli poświęceni dziełu głoszenia Ewangelii, czynieniu uczniami i zakładania kościołów. W pewnym momencie zostali pochwyceni, niesprawiedliwie skazani, wychłostani, wrzuceni do lochu i zakuci w dyby. Nadeszła godzina próby – siedzieli unieruchomieni, poniżeni, z ranami na ciele, które musiały im niezwykle dokuczać. Czy był to czas cierpienia? Z pewnością.

Ta historia uczy nas, że możesz być człowiekiem prawym, służyć Bogu i być w centrum Jego woli dla twojego życia, a pomimo tego, co jakiś czas być wystawionym na próby i doświadczać cierpienia, czasami wielkiego.

dsf_kiofxo0-luke-porter

Niektórym chrześcijanom wydaje się, że w Bogu i w centrum Jego woli, można całkowicie schronić się przed złem i cierpieniem, ale to nie jest prawda. Bóg nas chroni, ale nie osłania całkowicie przed cierpieniem. Czasami pozwala, abyśmy szli przez ogień.

W rzeczywistości wszyscy mężowie Boży byli ranieni, odczuwali ból, byli wystawiani na próby, doświadczali cierpienia, byli łamani, wypalani w ognistych piecach. Nie da się w wartościowy sposób przejść przez życie bez cierpienia. Nie da się wybudować dobrej rodziny bez cierpienia. Nie da się służyć ludziom i Bogu bez cierpienia. Nie da się wypełnić woli Bożej bez cierpienia. Jest ono nieodłączną częścią naszego życia.

Photo credit: unsplash.com; Luke Porter

Zobacz inne wpisy w tej kategorii:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *