Od potencjału do wielkości biuro@instytutdidaskalos.pl
Zaznacz stronę

„Kiedy” to klucz do wszystkiego. To podstawa sukcesu, niezawodny sposób, by stać się szybszym, mądrzejszym, lepszym i silniejszym.

Michael Breus

Czas jest najcenniejszym zasobem, jaki posiadamy. Jest to też jedyny zasób, który z każdą sekundą naszego życia się zmniejsza i nie możemy nic zrobić, aby dodać do jego puli, dlatego też ważnym jest, abyśmy świadomie i mądrze podchodzili do zarządzania nim.

Są ludzie, którzy sprowadzają zarządzanie czasem do technik umożliwiających większą skuteczność, ale tak naprawdę mądre i efektywne zarządzanie swoim czasem wynika z mądrego zarządzania życiem. Nie chodzi w nim o to, aby robić najwięcej, jak się da i wyeksploatować się maksymalnie, ale o to, aby robić przede wszystkim to, co powinno się robić. Po co być mistrzem skuteczności w rzeczach, którymi nie powinno się zajmować? Po co szybko i perfekcyjnie maszerować drogą, na którą nigdy nie powinno się wchodzić?

Efektywne zarządzanie czasem wypływa z mądrego zarządzania życiem. Dopóki nie wiesz, co powinieneś zrobić ze swoim życiem, nie wiesz, co powinieneś zrobić ze swoim czasem. Stawanie się mistrzem efektywności ma sens, pod warunkiem, że rozumiesz czemu ma ona służyć.

Dlatego też, jeśli chcesz skutecznie zarządzać swoim czasem, powinieneś co jakiś czas zatrzymać się, aby zadać sobie pytanie: Co ja teraz powinienem robić ze swoim życiem? Na czym powinienem się skupić? Jakie powinny być moje priorytety?

Na wszystko jest właściwy czas

Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Jest czas [kairos i dalej] rodzenia i czas umierania; jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Jest czas zabijania i czas leczenia; jest czas burzenia i czas budowania. Jest czas płaczu i czas śmiechu; jest czas narzekania i czas pląsów. Jest czas rozrzucania kamieni i czas zbierania kamieni; jest czas pieszczot i czas wstrzymywania się od pieszczot. Jest czas szukania i czas gubienia; jest czas przechowywania i czas odrzucania. Jest czas rozdzierania i czas zszywania; jest czas milczenia i czas mówienia. Jest czas miłowania i czas nienawidzenia; jest czas wojny i czas pokoju. (Kzn 3:1-8)

Pismo Święte wyraźnie mówi: Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę (Kzn 3:1). Oznacza to, że nie wolno cokolwiek robić kiedykolwiek. Na wszystko w życiu jest właściwy czas, należy więc nauczyć się go rozpoznawać i we właściwym czasie zajmować właściwymi rzeczami.

Rozpoznanie właściwego czasu jest kluczem do życiowego sukcesu

Serce mędrca zna właściwy czas. (Kzn 8:6b)

Zrozumienie, kiedy należy coś robić, jest tak samo ważne, jak zrozumienie, co należy robić

Na wszystko jest właściwy czas. Nawet jeśli coś jest dla ciebie właściwe i możliwe, jednak jeśli będziesz się tym zajmował w niewłaściwym okresie swojego życia, to najprawdopodobniej poniesiesz porażkę. Ta myśl jest tak ważna, że pozwolę sobie ją powtórzyć: Nawet jeśli rozpoznasz dla siebie właściwy cel, ale nie rozpoznasz właściwego czasu na realizację tego celu, to poniesiesz porażkę.

Właściwe działanie we właściwym czasie przynosi sukces.

dr John C. Maxwell

Udane życie jest serią właściwych posunięć poczynionych we właściwym czasie. Kiedy człowiek robi właściwe rzeczy we właściwym czasie, życiowego sukcesu niemal nie da się uniknąć.

 Ważnym jest, aby nauczyć się rozpoznawać w swoim życiu momenty kairos

W języku greckim są dwa słowa odnoszące się do czasu: chronos i kairos. Każde z nich przedstawia jego inny aspekt. Chronos odnosi się głównie do czasu, jako pewnej ciągłości, do miary, do określonego okresu czasu, który można umiejscowić na osi czasu i podać jego długość. Więc słowo to dotyczy pewnego okresu, jest to czas, który upływa i można go mierzyć.

Kairos odnosi się do pewnego okresu czasu, w którym coś się wydarza. To słowo jest używane nie w związku z miarą czasu, ale z pewnym konkretnym, mającym znaczenie wydarzeniem. Kairos jest pewną możliwością, która ma, lub może mieć miejsce w chronos.

Moment, w którym wydarza się, lub może się wydarzyć coś ważnego dla nas nazywamy czasem kairos. Będąc ludźmi, jesteśmy istotami osadzonymi w czasie chronos, ale niekiedy mają miejsce momenty, czy też okresy kairos, które są naszymi możliwościami. Ważne jest, aby żyć uważnie i dostrzegać te momenty.

Chronos to czas, który przemija i jest utracony, kairos to czas, który może być wykorzystany. Chronos odnosi się do następujących po sobie kolejno wydarzeń, jest więc czasem liniowym; kairos jest pewnym punktem w czasie. Tak więc w czasie [chronos] są konkretne momenty [kairos].

 • Słowo kairos w filozofii.

Kairos [gr. καιρός; 'odpowiedni moment, pora’] – słowo pochodzące ze starożytnej Grecji oznaczające zwrotny moment życiowy (kryzys), w którym człowiek jest zmuszony przez los do podjęcia rozstrzygającej decyzji, która radykalnie odwraca dotychczasowy bieg zdarzeń.*

 • Słowo kairos w teologii.

W teologii kairos oznacza między innymi określony moment w dziejach, w którym Bóg dokonuje zbawczego działania.

Przykłady kairos:

– Moment, w którym Bóg posłał Mojżesza do wyswobodzenia Hebrajczyków z Egiptu (2 M 3,4).

– Estera, która uratowała swój naród przed holocaustem (Est 4:13-14).

– Przyjście i służba Pana Jezusa (Mk 1:15; Gl 4:4; Ef 1:10).

Każda z tych osób przystąpiła do swojej misji we właściwym czasie – to było kairos dla nich i dla tego, czego mieli się podjąć.

 • Słowo kairos i twoje życie.

W życiu każdego następuje ta szczególna chwila – chwila dla której się urodził. Ta specjalna okazja, gdy po nią sięgnie, wypełni swoją misję – misję, do której jedynie on jest upoważniony i kompetentny. W tym momencie znajduje wielkość. To jest najlepsza godzina.

Winston Churchill

W życiu każdego z nas, co jakiś czas pojawiają się momenty kairos, które możemy i powinniśmy wykorzystać. Od tego, czy to zrobimy zależy jakość naszego życia, a także to, na ile wypełni się nasze przeznaczenie.

Punkty odniesienia, które pomagają rozpoznać czas

Rozpoznanie czasu polega na:

 • dostrzeżeniu drogi, którą należy podążać;
 • rozpoznaniu swojej odpowiedzialności, którą należy na siebie przyjąć;
 • uświadomieniu sobie priorytetów, na których należy się skupić;
 • uzmysłowieniu sobie celów, do których należy dążyć;
 • odkryciu wartości, które należy pielęgnować;
 • dostrzeżeniu problemów, które należy rozwiązać;
 • zobaczeniu możliwości, które można wykorzystać.

steven-hille-3506Tak więc droga, odpowiedzialność, priorytety, cele, wartości, problemy i możliwości, to pewne punkty odniesienia, które mogą pomóc nam rozpoznać, na co jest obecnie właściwy czas w naszym życiu.

Pytania pomocnicze:

 1. Jakich ważnych momentów kairos doświadczyłeś w swoim życiu?
 2. Czy w tej chwili, w swoim chronos dostrzegasz jakieś szczególne kairos? Jaką możliwość niesie to kairos? Jak możesz tę możliwość wykorzystać?
 3. Czy utknąłeś w okresie życia, który powinien już dawno być zamknięty? Czy powinieneś pójść do przodu? Dlaczego tak uważasz? Co cię powstrzymuje i sprawia, że nie jesteś w stanie pójść do przodu?
 4. Czy to jest właściwy czas na zajmowanie się tym, czym się zajmujesz, lub zamierzasz zająć w najbliższej przyszłości?
 5. Na co w tej chwili jest najwłaściwszy czas w twoim życiu?
 • Jaką drogą powinieneś zmierzać?
 • Jakie odpowiedzialności powinieneś na siebie przyjąć?
 • Na jakich priorytetach powinieneś się skupić?
 • Do których celów powinieneś dążyć?
 • Które wartości powinieneś pielęgnować?
 • Jakie problemy powinieneś rozwiązać?
 • Które możliwości powinieneś wykorzystać?

* https://pl.wikipedia.org/wiki/Kairos_(filozofia)

Photo credit: unsplash.com; Steven Hille

Zobacz inne wpisy w tej kategorii:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *