Od potencjału do wielkości biuro@instytutdidaskalos.pl
Zaznacz stronę

Właściwa reakcja na cierpienie może zmienić rzeczywistość.

Często nie mamy wpływu na to, czy uderza w nas burza, jednak mamy wpływ na to, w jakim stylu przez nią przejdziemy.

Bóg może wszystko obrócić ku dobremu

A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani. (Rz 8:28)

Wiele jest cierpień, których doświadczają ludzie sprawiedliwi, jednak Bóg wyrywa nas z nich. Co więcej, On często zło, którego doświadczyliśmy obraca ku dobremu. Bóg nigdy nie nazwie zła dobrym, ale może wykorzystać nawet najbardziej tragiczne doświadczenia i okoliczności, aby dokonać czegoś dobrego.

Nasza właściwa reakcja na cierpienie może wnieść wielkie zmiany

1. Właściwa reakcja na cierpienie może zmienić kierunek naszego dalszego życia

A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga, więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, tak że się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. A gdy się przebudził stróż więzienny i ujrzał otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł odezwał się donośnym głosem, mówiąc: Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Zażądał wtedy światła, wbiegł do środka i drżąc cały, przypadł do nóg Pawła i Sylasa, i wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli: Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. I głosili Słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. Tejże godziny w nocy zabrał ich ze sobą, obmył ich rany, i zaraz został ochrzczony on i wszyscy jego domownicy. I wprowadził ich do swego domu, zastawił stół i weselił się wraz z całym swoim domem, że uwierzył w Boga. (Dz 16:25-34)

Tej nocy Paweł i Sylas cierpieli fizycznie, jednak zdecydowali się na modlitwę i uwielbienie. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, zachwiały się fundamenty więzienia, otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. Doświadczyli cudu. Tejże godziny stróż więzienny zabrał Pawła i Sylasa do swojego domu, obmył ich rany i zastawił dla nich stół. Prawdopodobnie, gdyby się nie modlili i nie uwielbiali Boga, to tę noc spędziliby głodni w lochach, nie mogąc zasnąć z powodu bólu, który powodowały ich rany.

2. Właściwa reakcja na cierpienie może zmienić życie innych

Gdy Paweł i Sylas modlili się do Boga i uwielbiali Go, przysłuchiwali im się pozostali więźniowie. Z pewnością musieli zwrócić uwagę na nowych więźniów, bo kto z uwięzionych i wychłostanych reagował na swój los w taki sposób? Potem wydarzył się cud. Otworzyło to możliwości dla Pawła i Sylasa, aby głosić strażnikowi więziennemu i całemu jego domowi. Tej nocy ochrzcili strażnika i jego rodzinę. Gdy wyszli z więzienia, spotkali się z wierzącymi z Filipii i dodali im otuchy. Z pewnością opowiedzieli im historię tego, co się wydarzyło. Do dzisiaj, na podstawie tej historii pisze się książki, głosi kazania i naucza na całym świecie. Dlaczego? Ponieważ było dwóch mężów Bożych, którzy w obliczu doświadczanego cierpienia, zachowali się z wielką klasą.

Nasze życie jest księgą, którą czytają inni i z której uczymy. Wielu, zanim otworzy Biblię, aby ją samodzielnie badać, często najpierw będzie obserwować nas. Stosunkowo łatwo jest być uczniem Chrystusa, gdy wszystko się układa. Zupełnie inaczej jest, gdy musimy wypić z kielicha cierpienia. Jednak powinniśmy pamiętać, że szczególnie to, co robimy i mówimy w godzinie próby, ma znaczenie i może dać nam wiele możliwości, aby wywrzeć pozytywny wpływ na życie wielu.

Do Boga, czy od Boga?

ben-white-170383Gdy chrześcijanin doświadcza wielkiego zła i cierpienia, targają nim intensywne i różnorakie uczucia, próbuje zrozumieć w tej całej sytuacji rolę Boga – Gdzie On był? Dlaczego temu nie zapobiegł? Dlaczego nie uczynił cudu? Można stawiać sobie wiele tego typu pytań. Najczęściej pozostają one bez odpowiedzi, a jeśli ktoś zdecyduje się na nie odpowiadać, to te odpowiedzi tylko rozdrażniają.

W takich okresach człowiek dochodzi do rozwidlenia dróg. Są to momenty, w których nie da się jechać dalej tak, jak jechało się do tej pory i jakby nic się nie stało – trzeba skręcić w lewo, lub w prawo – to znaczy albo ulec cierpieniu, rozgoryczeniu i negatywnym emocjom, albo też podjąć decyzję, że będzie się walczyć. Momenty cierpienia stawiają nas przed wyborem – zwrócimy się do Boga i będziemy Go szukać, czy też odwrócimy się od Niego i zamkniemy przed Nim.

Często w chwilach cierpienia Bóg nie odpowiada na pytanie DLACZEGO?, ale jest dostępny. To od nas zależy, czy zdecydujemy się do Niego przybliżyć, czy też odrzucimy Go. Paweł z Sylasem w godzinie swojej próby zdecydowali się szukać Boga i to wiele zmieniło.

Szukaj Boga, zarówno wtedy, kiedy wszystko się układa, jak i wtedy, kiedy wszystko się wali. Kiedy idziemy przez mroczną dolinę, najbardziej potrzebujemy Boga, bo wtedy często jest On jedyną światłością, która może nas wyprowadzić z mroku.

W okresie wielkiego cierpienia do Boga zwrócił się Job, Paweł i Sylas, Szczepan a także Jezus na krzyżu. To pomogło im przejść przez ich ciemne doliny. Tą samą praktykę widzimy w Psalmach króla Dawida.

Photo credit: unsplash.com; Ben White

Zobacz inne wpisy w tej kategorii:

Czy powinieneś zacząć działać?

Czy w Twoim życiu to jest właściwy czas, aby przestać stać w miejscu biernie czekając, aż wydarzy się cud i coś pozytywnego samo się stanie? Czy potrzebujesz ruszyć z miejsca i zacząć wytrwale prosić, szukać i kołatać?

Jak zwiększyć zarobki, wpływ i awansować?

Czy wiesz, że jest rzadko uczęszczana droga, która umożliwia doświadczanie niezwykłych przełomów?

Odkryj zasadę małych kroków

Możesz spełnić niezwykłe marzenia i osiągnąć cele, które na pierwszy rzut oka wydają się nieosiągalne dzięki zasadzie małych kroków.

Boża skrzynia ze skarbami

Czy wiesz, że co jakiś czas Bóg obdarza Cię skarbami, które mają ubogacić Twoje życie i wnieść do niego pozytywne zmiany? Abyś mógł pogłębić satysfakcję z życia i doświadczać tych zmian, wystarczy tylko, że zaczniesz te skarby dostrzegać i przyjmiesz je.

5 kroków do wyjścia z czarnej dziury

Czasami człowiek trafia w swoim życiu do CZARNEJ DZIURY, ale nie musi w niej pozostać. Można się odblokować. Nawet z najtrudniejszych i najmroczniejszych miejsc jest droga wyjścia.

Czy nauczyłeś się mówić „NIE” samemu sobie?

Ważnym kluczem do prowadzenia udanego życia jest zdolność do wytyczania samemu sobie zdrowych granic i rozwinięcie samodyscypliny, która jest potrzebna do życia w ich obrębie.

Czy wiesz, że twoje wyobrażenie o sobie wpływa na twoje życie?

Pozytywny obraz samego siebie uwalnia, tworzy fenomenalne życie, a także przyciąga dobre rzeczy. Natomiast negatywny obraz samego siebie związuje, ogranicza, zubaża życie, a także odpycha to, co wartościowe.

Potęga pracy z kalendarzem, listą zadań i priorytetami

Gdy kiedyś przygotowywałem się do prowadzenia swoich pierwszych warsztatów coachingowych w temacie wydajności i produktywności, wysłałem wstępnie opracowany przez siebie program zajęć do swojego mentora,...

Czy mylisz cudzą scenę z własnymi kulisami?

Nie graj w grę porównań, bo to jest gra w której zawsze w taki czy inny sposób się przegrywa.

Skąd lider ma wziąć czas na to, co najważniejsze?

Często, gdy spotykam się jako coach z przywódcami i przedsiębiorcami, i nasze rozmowy schodzą na temat ich osobistego życia, a szczególnie dbania o to, co dla nich ważne, słyszę: - Andrzej, nie mam na te...

Gdzie jesteś [w odniesieniu do swojego Mistrza]?

Uczeń Jezusa Chrystusa potrzebuje co jakiś czas zatrzymywać się, aby zastanowić gdzie jest w odniesieniu do swojego Mistrza, a także jak wygląda jego życie w odniesieniu do drogi, którą On nam wytyczył poprzez przykład i Słowo.

Dźwignia hojności

Zachęcam Cię do zatrzymania się na chwilę, aby zastanowić się nad swoimi finansami. Dzisiaj chciałbym wspomnieć o dźwigni hojności. Hojność rodzi hojność.  Sue Mosteller Jest to ważne spostrzeżenie...

Sens Twojego istnienia

Ani okoliczności Twojego życia, ani opinie innych ludzi na Twój temat, ani Twoja przeszłość nie nadają sensu Twojemu życiu. Nadaje go Bóg, który Cię stworzył. Zadaj sobie trud odkrycia zamysłu Stwórcy, który stał za powołaniem Cię do istnienia, a będziesz odkrywał prawdziwy sens swojego życia.

Czy malujesz tę ścianę, którą trzeba?

Nie to, jak szybko biegniesz, lecz gdzie, określi ostatecznie czy osiągniesz właściwe cele. Nikt z nas nie chciałby malować ścianę przez 40 lat i na końcu dowiedzieć się, że nie o nią chodziło.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *