Od potencjału do wielkości biuro@instytutdidaskalos.pl
Zaznacz stronę

Gdy człowiek doświadcza cierpienia, to wydaje z siebie swój prawdziwy dźwięk

Próby ujawniają prawdę o nas. Każdy z nas jest jak dzwon. Jeśli uderzysz w dzwon, to wyda on tylko ten dźwięk, który jest w stanie wydać. Nie może wydać innego dźwięku.

Gdy jesteś mocno uderzony, to ten cios wydobywa twój prawdziwy dźwięk, który objawia prawdę o twoim stanie na danym etapie życia. Gdy apostoł Paweł i Sylas zostali uderzeni przez życie – to znaczy publicznie zdarto z nich szaty, wychłostano rózgami, wtrącono w więzieniu do wewnętrznego lochu, a nogi zakuto w dyby – o północy modlili się i śpiewem wielbili Boga. Był to dźwięk, który z siebie wydali.

A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga. (Dz 16:25a)

Dźwięk, o którym mówię, to zachowanie i postawa człowieka w okresie cierpienia, a także słowa, które wypływają wtedy z jego ust. W takich momentach nikt nie jest w stanie nosić masek, udawać czegoś i odgrywać ról na pokaz. Gdy życie oblewa nas wrzątkiem odsłaniamy nasze prawdziwe oblicze.

Przykłady dźwięków wydanych przez uderzonych ludzi

Biblia opisuje trzy niezwykłe reakcje osób, które były okrutnie skrzywdzone.

1. Reakcja Joba, który był poddany próbom

Diabeł wyprosił sobie u Boga, aby móc doświadczyć Joba i otrzymał na to pozwolenie. Najpierw targnął się na wszystko, co Job miał – zniszczył jego wielki majątek, a także zabił dzieci. Potem odebrał Jobowi zdrowie. I usiadł Job w popiele i skrobał ciało swoje skorupą.

Wtedy jego żona rzekła:

– Czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złorzecz Bogu i umrzyj!

Cała księga Joba pokazuje nam reakcję tego człowieka na próby i cierpienie, które go spotkało.

2. Reakcja Jezusa, który był zdradzony, wychłostany i ukrzyżowany

Jezus prowadząc swoje życie na ziemi wielokrotnie doświadczał cierpienia (Iz 53:3; Hbr 4:15; 5:8), jednak najbardziej bolesna, zarówno emocjonalnie, jak i fizycznie, była zapewne doba, podczas której został zdradzony, niesprawiedliwie skazany, odrzucony, dręczony, biczowany i ukrzyżowany.

Biblia dokładnie relacjonuje nam, jak zareagował na cierpienie – cierpiał z godnością, był wrażliwy na innych, umierając na krzyżu cytował fragmenty Pisma Świętego.

3. Reakcja Szczepana, który był niesprawiedliwie skazany i ukamienowany

Szczepan, mąż Boży, został niesprawiedliwie osądzony i skazany na ukamienowanie. Umierając powiedział: Panie, nie policz im grzechu tego. Zareagował na swoją śmierć na wzór Pana Jezusa.

Jeśli chcesz poznać człowieka, to obserwuj, jak się zachowuje w trudnych momentach życia, gdy jest poddany próbie i cierpi. Dźwięk, który wtedy wydaje, pokazuje kim tak naprawdę jest.

Dźwięk, który wydajemy podczas cierpienia jest istotny 

8ke5vzvsdpk-samuel-zellerTego typu doświadczenie jest niezwykle cenne, bo pomaga nam zrozumieć kim jesteśmy, z jakiej gliny jesteśmy ulepieni, czy fałszujemy i czy potrzebujemy jakichś zmian? Ludzie nie są doskonali, ale każdy może i powinien nad sobą pracować i dążyć do doskonałości. Obserwowanie naszych reakcji, postaw, myśli i zachowań w okresie cierpienia pozwala nam dojrzeć w sobie obszary, nad którymi powinniśmy pracować, aby stać się lepszymi ludźmi.

Photo credit: unsplash.com; Samuel Zeller

Zobacz inne wpisy w tej kategorii:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *