Od potencjału do wielkości biuro@instytutdidaskalos.pl
Zaznacz stronę

Tu nie chodzi o ciebie.

Rick Warren

Służenie jest podstawą zdrowego, chrześcijańskiego życia

Jeśli służba nie jest podstawą twojego życia, to rozmijasz się z esencją chrześcijaństwa. Albo go nie rozumiesz, albo też nie jesteś posłuszny Bożemu objawieniu, które posiadasz.

Biblijne chrześcijaństwo i naśladowanie Chrystusa jest nierozerwalnie związane ze służeniem ludziom i wyświadczaniem dobra.

Jezus Chrystus, nasz wzór

Wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł też do Szymona Piotra, który mu rzekł:

– Panie, Ty miałbyś umywać moje nogi?

Odpowiedział Jezus i rzekł mu:

– Co Ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz.

Rzecze mu Piotr:

– Przenigdy nie będziesz umywał nóg moich!

Odpowiedział mu Jezus:

– Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną.

Rzecze mu Szymon Piotr:

– Panie, nie tylko nogi moje, lecz i ręce, i głowę.

Rzecze mu Jezus:

– Kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. I wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy.

Wiedział bowiem, kto go ma wydać; dlatego rzekł: „Nie wszyscy jesteście czyści”. Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje, i znów usiadł, rzekł do nich:

– Czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie Nauczycielem i Panem, i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli tedy Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. (Jn 13:4-14)

1024px-Unknown_artist_-_Christ_Washing_the_Feet_of_His_Disciples_-_WGA16276

Powstał też spór między nimi o to, kto z nich ma uchodzić za największego. On zaś rzekł do nich:

– Królowie narodów panują nad nimi, a władcy ich są nazywani dobroczyńcami. Wy zaś nie tak, lecz kto jest największy wśród was, niech będzie jako najmniejszy, a ten, który przewodzi, niech będzie jako usługujący. Któż bowiem jest większy? Czy ten, który u stołu zasiada, czy ten, który usługuje? Czy nie ten, który u stołu zasiada? Lecz Ja jestem wśród was jako ten, który usługuje. (Łk 22:24-27)

Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. (Flp 2:5-9)

Przykazanie miłości

A jeden z nich, znawca zakonu, wystawiając go na próbę, zapytał:

– Nauczycielu, które przykazanie jest największe?

A On mu powiedział:

– Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. (Mt 22:35-40)

Służcie jedni drugim w miłości. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym: Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. (Gl 5:13b-14)

Miłość do bliźniego* jest drugim co do ważności przykazaniem. Istotnym jest tutaj zrozumienie, że w kulturze żydowskiej miłość to nie tyle były słowa i uczucia, co konkretna postawa, uczynki i styl życia, polegający na służeniu osobie darzonej miłością.

Cztery kluczowe pytania dotyczące służenia:

Jak i komu możesz służyć w oparciu o swój potencjał?

Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. (1 Ptr 4:10)

Bóg obdarzył cię konkretnym potencjałem, na który składa się osobowość i temperament, tożsamość, naturalne predyspozycje (talenty), obdarowanie duchowe. Prócz tego, w ciągu twojego życia, zgromadziłeś cały wachlarz umiejętności i rozmaitych kompetencji. Jesteś pełen skarbów, którymi możesz służyć i ubogacać innych.

Jak i komu powinieneś służyć poprzez swoją pracę zawodową?

Pracujemy zawodowo nie tylko po to, aby zarabiać pieniądze, czy też realizować się, ale również, aby przez swoją pracę służyć ludziom. Co więcej, Pismo Święte wzywa nas, abyśmy wszystko to, co robimy, robili tak, jak dla Pana Boga, czyli z dużą jakością i klasą.

I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. (Kol 3:17)

Jak i komu powinieneś służyć poprzez realizację twojego powołania i służby?

To, komu powinniśmy służyć, wynika z naszego powołania. Bóg umiejscawia nas w konkretnej rzeczywistości i w konkretnym czasie, wyposażając nas i powołując do tego, abyśmy służyli konkretnym ludziom. Każda Boża misja i powołanie są skierowane do określonych grup ludzi. Dlatego warto, co jakiś czas zatrzymać się, aby uzmysłowić sobie, komu konkretnie powinniśmy służyć na danym etapie naszego życia?

Jak możesz służyć swojemu środowisku?

Nikt z nas nie jest samotną wyspą, żyjemy wśród ludzi i tym ludziom możemy, a także powinniśmy służyć.

Możesz służyć:

– członkom swojej rodziny;
– przyjaciołom;
– sąsiadom;
– współpracownikom;
– członkom swojego kościoła;
– przypadkowym ludziom, którzy stają na twojej drodze.

Dla kogo jesteś szansą?

Jesteś Bożą odpowiedzią.

Niektóre osoby są dla nas szansą, prawdą jest też, że są również osoby, dla których to my jesteśmy szansą.

Pytania pomocnicze:

  1. Komu konkretnie powinno służyć twoje powołanie? Komu masz służyć?
  2. Kto konkretnie skorzystałby na tym, jeśli w pełni poświęciłbyś się wypełnianiu Bożej woli dla twojego życia? Dla kogo ty jesteś szansą?
  3. Jak ludzie mogą skorzystać na twojej służbie? Co konkretnie masz do zaoferowania?
  4. Jaki jest twój potencjał? Jak i komu możesz służyć w oparciu o swój potencjał?
  5. Jak i komu powinieneś służyć poprzez swoją pracę zawodową?

Graphic info: Wikimedia Commons; Unknown artist – Christ Washing the Feet of His Disciples

* Patrz: Łk 10:25-37

Zobacz inne wpisy w tej kategorii:

Czy powinieneś zacząć działać?

Czy w Twoim życiu to jest właściwy czas, aby przestać stać w miejscu biernie czekając, aż wydarzy się cud i coś pozytywnego samo się stanie? Czy potrzebujesz ruszyć z miejsca i zacząć wytrwale prosić, szukać i kołatać?

Jak zwiększyć zarobki, wpływ i awansować?

Czy wiesz, że jest rzadko uczęszczana droga, która umożliwia doświadczanie niezwykłych przełomów?

Odkryj zasadę małych kroków

Możesz spełnić niezwykłe marzenia i osiągnąć cele, które na pierwszy rzut oka wydają się nieosiągalne dzięki zasadzie małych kroków.

Boża skrzynia ze skarbami

Czy wiesz, że co jakiś czas Bóg obdarza Cię skarbami, które mają ubogacić Twoje życie i wnieść do niego pozytywne zmiany? Abyś mógł pogłębić satysfakcję z życia i doświadczać tych zmian, wystarczy tylko, że zaczniesz te skarby dostrzegać i przyjmiesz je.

5 kroków do wyjścia z czarnej dziury

Czasami człowiek trafia w swoim życiu do CZARNEJ DZIURY, ale nie musi w niej pozostać. Można się odblokować. Nawet z najtrudniejszych i najmroczniejszych miejsc jest droga wyjścia.

Czy nauczyłeś się mówić „NIE” samemu sobie?

Ważnym kluczem do prowadzenia udanego życia jest zdolność do wytyczania samemu sobie zdrowych granic i rozwinięcie samodyscypliny, która jest potrzebna do życia w ich obrębie.

Czy wiesz, że twoje wyobrażenie o sobie wpływa na twoje życie?

Pozytywny obraz samego siebie uwalnia, tworzy fenomenalne życie, a także przyciąga dobre rzeczy. Natomiast negatywny obraz samego siebie związuje, ogranicza, zubaża życie, a także odpycha to, co wartościowe.

Małe akty dobroci mają sens

Może nie jesteś w stanie pozytywnie przeobrazić całego świata, ale jeśli tylko zechcesz, możesz uczynić o niebo lepszym życie kilku osób. Kiedyś w Bułgarii słuchałem ciekawego wykładu jednego z...

Potęga pracy z kalendarzem, listą zadań i priorytetami

Gdy kiedyś przygotowywałem się do prowadzenia swoich pierwszych warsztatów coachingowych w temacie wydajności i produktywności, wysłałem wstępnie opracowany przez siebie program zajęć do swojego mentora,...

Czy mylisz cudzą scenę z własnymi kulisami?

Nie graj w grę porównań, bo to jest gra w której zawsze w taki czy inny sposób się przegrywa.

Skąd lider ma wziąć czas na to, co najważniejsze?

Często, gdy spotykam się jako coach z przywódcami i przedsiębiorcami, i nasze rozmowy schodzą na temat ich osobistego życia, a szczególnie dbania o to, co dla nich ważne, słyszę: - Andrzej, nie mam na te...

Prośba

Czy wziąłeś kiedyś udział w moich seminariach: Wytyczanie 10 celów na następny rok Zasada zatrzymywania się Sztuka pokonywania olbrzymów Być może czytałeś któryś z tych skryptów? Może przerabiałeś te...

Gdzie jesteś [w odniesieniu do swojego Mistrza]?

Uczeń Jezusa Chrystusa potrzebuje co jakiś czas zatrzymywać się, aby zastanowić gdzie jest w odniesieniu do swojego Mistrza, a także jak wygląda jego życie w odniesieniu do drogi, którą On nam wytyczył poprzez przykład i Słowo.

Dźwignia hojności

Zachęcam Cię do zatrzymania się na chwilę, aby zastanowić się nad swoimi finansami. Dzisiaj chciałbym wspomnieć o dźwigni hojności. Hojność rodzi hojność.  Sue Mosteller Jest to ważne spostrzeżenie...

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *