Czy istnieje przeznaczenie?

Myślę, że są trzy główne poglądy na temat przeznaczenia:

Pogląd 1: Nie ma przeznaczenia

Ludzie, którzy trzymają się tego poglądu uważają, że wszystko jest rezultatem przypadku, a człowiek jest w pełni „kowalem” swojego losu.

Ten pogląd stoi za ateizmem i różnymi nurtami humanistycznymi.

Pogląd 2: Przeznaczenie jest fatalistyczne

Stronnicy tego poglądu uważają, że przeznaczenie człowieka jest z góry ustalone i nie może być zmienione przez żadne działanie. Niekiedy mówią, że los człowieka jest „zapisany w gwiazdach”.

Ten pogląd w różnych formach można odnaleźć w wielu religiach. W chrześcijaństwie jest powiązany z ideą predestynacji.

Pogląd 3: Przeznaczenie istnieje, ale nie jest fatalistyczne

Stronnicy tego poglądu uważają, że życie człowieka nie jest dziełem przypadku, że został on stworzony dla jakiegoś określonego celu. Nie oznacza to jednak, że wbrew jego woli ten cel zostanie zrealizowany.

W takim przypadku, aby przeznaczenie człowieka mogło się wypełnić, musi on je rozpoznać, zaakceptować i wyruszyć w jego kierunku.

W Piśmie Świętym jest kilka fragmentów, które wydają się potwierdzać ten pogląd. Na przykład dialog pomiędzy Bogiem a Jeremiaszem w chwili powołania go na proroka.

Doszło mnie słowo Pana tej treści:

Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię, na proroka narodów przeznaczyłem cię.

Jeremiasza 1:4-5

Tekst ten wyraźnie mówi o przeznaczeniu Jeremiasza, które zostało ustalone jeszcze przed jego poczęciem. Wydaje się jednak, że Jeremiasz miał wybór – mógł otworzyć się na Boże przeznaczenie dla swojego życia i powiedzieć Bogu TAK, albo powiedzieć NIE i je odrzucić.

Który pogląd na temat przeznaczenia jest właściwy?

Odpowiedź na to pytanie zwykle jest uzależniona od światopoglądu człowieka i autorytetu, przez pryzmat którego formuje swoje poglądy. Inaczej zagadnienie to będzie interpretował człowiek, który patrzy na nie poprzez soczewki ateizmu i humanizmu; inaczej człowiek, który patrzy na ten temat poprzez soczewki swojej religii, czy też Boga opisanego w Biblii.

Być może losy ludzi po części są rezultatem przypadku, po części rezultatem fatalizmu i predestynacji, a po części rezultatem odkrywania Boga, powołania i przeznaczenia, a także prób podążania za głosem swojego serca.

Jaki jest Twój pogląd na temat przeznaczenia?

  • Co sądzisz o tym zagadnieniu? Istnieje przeznaczenie, czy też nie?
  • Czy nasz los jest wynikiem przypadku, czy też jest z góry ustalony? Jesteśmy kowalami swojego losu, czy też jest on na „sztywno” zapisany w gwiazdach?
  • Jeśli przeznaczenie istnieje, to jakim ono jest? Kto, albo co o nim decyduje?
  • W jaki sposób postrzeganie przeznaczenia wpływa na nasze życie?

Image Credit: NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

2 odpowiedzi na „Czy istnieje przeznaczenie?

  1. To co Bóg zaplanował dla człowieka zostało wyrażone w Chrystusie. Na podstawie tego możemy stwierdzić, że Bóg nie chce dla nikogo zła ale chce aby każdy odkrył i przyjął życie bożej jakości. Człowiek ma wolną wolę, prawo wyboru. Dlatego nie wszystko co dzieję się na ziemi i w życiu człowieka jest zgodne z Bożą wolą ale jest konsekwencją wyborów człowieka. Przeznaczenie należy odkryć i je wypełnić.

  2. Oczywistym jest, że na wszystkie rzeczy, które stają na naszej drodze nie mamy wpływu i w tym kontekście można wysnuwać jakieś domysły na temat przeznaczenia (a może po prostu zwykłego przypadku), aczkolwiek na wiele (myślę, że większość) rzeczy mamy jednak wpływ, ale ujmujemy go sobie poprzez odwoływanie się do przeznaczenia właśnie. Moim zdaniem jest to autodestrukcyjne zachowanie, które sprawia, że wyjaławiamy naszą wolę do zmienienia swojego życia na lepsze, bo przecież nie mamy na to wpływu i jesteśmy czemuś lub komuś przeznaczeni.

Odpowiedz na „przeznaczenie urojoneAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>