Od potencjału do wielkości biuro@instytutdidaskalos.pl
Zaznacz stronę

Dobre i zdrowe życie możesz wybudować tylko na fundamencie prawdy.

Swoje życie możesz budować na fundamencie prawdy, albo na fundamencie kłamstwa, zakłamania, iluzji i zwiedzenia. Są to dwa różne fundamenty. Możesz budować tylko na jednym z nich, a to na jakim budujesz decyduje o jakości twojego życia.

Jeśli u korzeni twojego życia jest prawda, twoje życie będzie dobre i zdrowe, jeśli jednak u korzeni twojego życia jest kłamstwo, zakłamanie, iluzja, czy też zwiedzenie, twoje życie będzie złe, chore, niespełnione i pełne bólu. Życie w kłamstwie prędzej czy później prowadzi do straty.

Dlaczego niektórzy nie budują swojego życia na prawdzie?

Ku temu może być kilka powodów:

1. Nieznajomość prawdy

Wielu nie zna prawdy. Rodzimy się i wychowujemy w kulturze przesiąkniętej kłamstwem, półprawdą i zakłamaniem. Nie łatwo w tym wszystkim dostrzec prawdę. Aby do niej dotrzeć, trzeba jej szukać i odkrywać.

2. Bycie okłamywanym i zwiedzionym

Od wczesnego dzieciństwa ludzie są okłamywani, manipulowani, oszukiwani i zwodzeni. Co więcej nie zawsze ci, którzy to robią są tego świadomi. Dlatego też dzisiaj tak wielu dorosłych ludzi nie ma rozeznania odnośnie tego, co jest prawdą, a co kłamstwem.

3. Niechęć do przyjmowania prawdy

Niektórzy wolą kłamstwo, bo bardziej im odpowiada niż prawda. Czasami prawda bardzo boli, a ludzie nie chcą tego bólu. Zaakceptowanie prawdy wymaga budowania w oparciu o nią, a nie każdy jest gotowy podejmować trudne decyzje i wprowadzać zmiany do swojego życia, nawet najmniejsze.

4. Brak samodzielnego myślenia i samoświadomości

Niektórzy nie znają prawdy, bo nigdy nie rozmyślają, niczego nie dociekają, niczego nie kwestionują, rzeczy przyjmują bezkrytycznie i pozwalają, aby przypadkowe wpływy formowały ich przekonania, wiarę, wartości, perspektywę i światopogląd.

5. Brak mądrości

Niektórzy nie są na tyle mądrzy, aby budować swoje życie na prawdzie. Nawet jeśli ją znają, to zakładają, że można ją lekceważyć i odrzucać. Są tacy, którzy myślą, że bez żadnych konsekwencji można budować w oparciu o kłamstwo, wymysły, mrzonki i iluzję, ale żadna z tych rzeczy nie jest dobrym fundamentem pod sensowne i udane życie.

Czy istnieje prawda absolutna?

1. Relatywizm i postmodernizm w naszej kulturze

Dzisiejsze czasy charakteryzują się kwestionowaniem autorytetów, absolutów, wartości i prawdy.

Słyszymy:

  • Twoja prawda jest dobra, ale moja też jest dobra.
  • To, co dla ciebie jest prawdą, nie musi być nią dla mnie.
  • Jeśli ty uważasz, że dany styl życia jest dobry, to świetnie. Ja wcale tak nie uważam i to też jest ok. Niech każdy żyje tak jak czuje, to jest dobre.
  • Wszystko jest względne.

Jednak czy mogą być dwie prawdy? Albo coś jest prawdą, albo nie. Czy to, co dobre może być niewłaściwe, a to, co złe, dobre? Czy wszystko jest względne?

Oczywiście rozumiem, że zagadnienie prawdy jest czymś złożonym, ale jeśli będziemy nazywać czarne białym, a białe czerwonym, to zaczniemy żyć w zamieszaniu. Istnieje prawda absolutna i są rzeczy, które nie są względne i takimi nie powinny być.

2. Czym jest prawda?

Dwa tysiące lat temu Poncjusz Piłat zadał Jezusowi pytanie: Co to jest prawda? (J 18:38a). Czy na to pytanie jest odpowiedź? Oczywiście, że tak.

Prawdą jest Jezus Chrystus

Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. (J 14:6)

Początkiem prawdy, jej uosobieniem i Ojcem jest Bóg. Jeśli pragniesz odkryć prawdę i się na nią wyeksponować, to powinieneś przybliżyć się do Boga, który jest źródłem prawdy.

Prawdą jest Słowo Boże

Jezus Chrystus powiedział:

Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. (J 8:31b – 32)

Bóg jest prawdą i źródłem prawdy, dlatego też Jego Słowo jest prawdą. Jeśli pragniesz poznawać prawdę, to powinieneś zacząć poznawać Słowo Boże.

Prawda – właściwość sądów polegająca na ich zgodności z faktycznym stanem rzeczy

Prawda – według klasycznej definicji właściwość sądów polegająca na ich zgodności z faktycznym stanem rzeczy, których dotyczą. W potocznym rozumieniu jest to stwierdzenie w formie zdania oznajmiającego, wyrażone o określonym fakcie, tak jak ma czy miało to miejsce w rzeczywistości.

Wikipedia

Na czym polega budowanie na prawdzie?

EI3A3747_light_anna_zabska_2

1. Budowanie swojego życia z Bogiem i w oparciu na Jego Słowie

Bóg i Jego Słowo są źródłem i miarą prawdy, więc życie budowane na prawdzie opiera się przede wszystkim na budowaniu autentycznej i bliskiej relacji z Chrystusem, który jest prawdą i na budowaniu w oparciu o Jego Słowo, które jest prawdą.

2. Budowanie swojego życia w oparciu o prawdę

Człowiek, który chce budować na prawdzie musi ją pokochać, szanować, otworzyć się na nią, wybierać ją oraz pozwolić jej na wykonanie pracy w jego sercu i życiu.

Photo credit: Anna Żabska

Zobacz inne wpisy w tej kategorii:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *