Od potencjału do wielkości biuro@instytutdidaskalos.pl
Zaznacz stronę

W kręgach chrześcijańskich używa się zwrotu „otwarte drzwi”, który zwykle dotyczy jednej z dwóch rzeczy:

1. „Otwarte drzwi” jako możliwości, które Bóg stwarza człowiekowi

Na przykład w liście do Filadelfii znajdują się następujące słowa:

To mówi Święty, prawdziwy, Ten, który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. (Obj 3:7b-8a)

Pismo Święte wspomina o Bogu, jako o Tym, który ma moc tak zamknąć, że nikt nie otworzy (Jb 12:14b), jak też o Tym, który ma moc tak otworzyć, że nikt nie zamknie.

Za zamkniętymi lub otwartymi drzwiami może stać Bóg. Gdy z Jego woli są zamknięte, bez sensu jest je wyważać. Gdy z Jego woli się otwierają, to nie mogą się zamknąć, dopóki On tego nie zechce. Wielką stratą jest też otwartych drzwi nie dostrzec i nie wejść w nie, nie wykorzystując w ten sposób możliwości, które Bóg stwarza.

W ciągu życia z Bogiem, stwarza On dla nas wiele różnych możliwości. Warto szeroko otworzyć oczy, aby je dostrzegać, warto dążyć do mądrości, aby umieć je wykorzystać, warto wzrastać w śmiałości, aby mieć odwagę zaryzykować.

 2. „Otwarte drzwi” jako jeden ze znaków Bożego prowadzenia

Podążanie za Bogiem i realizowanie Jego woli nie jest prostą drogą i łatwym sposobem na życie. Jest związane z poszukiwaniem znaków, które pomagają nam sprawdzać, czy jesteśmy na właściwej drodze, a także podejmować właściwe decyzje. Jednym z takich znaków są „otwarte drzwi”, czyli możliwości, które stwarza Bóg.

Nie wszystkie możliwości pojawiające się w naszym życiu są dowodem na to, że dana rzecz jest wolą Bożą, ale niektóre są z nią powiązane.

Gdy przybyłem do Troady dla zwiastowania ewangelii Chrystusowej, a drzwi zastałem otwarte w Panu, nie zaznałem spokoju ducha, bo nie zastałem tam Tytusa, mego brata; toteż pożegnawszy się z nimi, odszedłem do Macedonii. (2 Kor 2:12-13)

Gdy apostoł Paweł przybył do Troady, zastał tam drzwi otwarte w Panu, ale nie zaznał spokoju ducha, więc odszedł do Macedonii. Więc choć Paweł dostrzegł jeden ze znaków Bożej woli – otwarte drzwi – to jednak zrezygnował z tej możliwości, ponieważ nie miał poczucia wewnętrznego spokoju, który jest innym znakiem.

Często „otwarte drzwi” oznaczają konkretnych ludzi, którzy otwierają przed nami możliwości

Nie wiem, czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, czym konkretnie są „otwarte drzwi”. Ja od kilku lat zwracam na to zjawisko uwagę i świadomie słucham opowieści ludzi, którym „otworzyły się drzwi” i w nie weszli. Bardzo często te „otwarte drzwi” były konkretnymi osobami, które otwierały nowe możliwości.

Na przykład Izrael był przez 70 lat uwięziony na wygnaniu w Babilonii. Jednak po tym okresie pojawił się król Cyrus, który otworzył im drzwi do wolności. Stał się dla nich „otwartymi drzwiami” – Bóg użył go, aby mogli odzyskać wolność i wrócić do Ziemi Obiecanej (zastanów się nad: 2 Kron 36:22-36; Ezd 1:1-5).

Praktyczne zastosowanie

annie-spratt-418274-unsplash._2

  1. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś zjawiska „otwartych drzwi”? Kiedy? Na czym ono konkretnie polegało?
  2. Czy możliwości, które się przed tobą otwierały były w jakiś sposób powiązane z konkretnymi osobami?
  3. Czy Bóg dzisiaj „otwiera” przed tobą konkretne „drzwi”, przez które powinieneś wejść? Co to za możliwości?
  4. Czy Bóg stawia na drodze twojego życia konkretne osoby, które mogą otworzyć ci możliwości? Którzy to ludzie?
  5. Czy zdarzyło ci się być „otwartymi drzwiami” dla innych? Czy komuś coś umożliwiłeś?
  6. Czy możesz / powinieneś komuś coś umożliwić? Jeśli tak, to komu i co? Kiedy? Dlaczego?

Photo credit:  unsplash.com; Annie Spratt

Zobacz inne wpisy w tej kategorii:

Czy powinieneś zacząć działać?

Czy w Twoim życiu to jest właściwy czas, aby przestać stać w miejscu biernie czekając, aż wydarzy się cud i coś pozytywnego samo się stanie? Czy potrzebujesz ruszyć z miejsca i zacząć wytrwale prosić, szukać i kołatać?

Jak zwiększyć zarobki, wpływ i awansować?

Czy wiesz, że jest rzadko uczęszczana droga, która umożliwia doświadczanie niezwykłych przełomów?

Odkryj zasadę małych kroków

Możesz spełnić niezwykłe marzenia i osiągnąć cele, które na pierwszy rzut oka wydają się nieosiągalne dzięki zasadzie małych kroków.

Boża skrzynia ze skarbami

Czy wiesz, że co jakiś czas Bóg obdarza Cię skarbami, które mają ubogacić Twoje życie i wnieść do niego pozytywne zmiany? Abyś mógł pogłębić satysfakcję z życia i doświadczać tych zmian, wystarczy tylko, że zaczniesz te skarby dostrzegać i przyjmiesz je.

5 kroków do wyjścia z czarnej dziury

Czasami człowiek trafia w swoim życiu do CZARNEJ DZIURY, ale nie musi w niej pozostać. Można się odblokować. Nawet z najtrudniejszych i najmroczniejszych miejsc jest droga wyjścia.

Czy nauczyłeś się mówić „NIE” samemu sobie?

Ważnym kluczem do prowadzenia udanego życia jest zdolność do wytyczania samemu sobie zdrowych granic i rozwinięcie samodyscypliny, która jest potrzebna do życia w ich obrębie.

Czy wiesz, że twoje wyobrażenie o sobie wpływa na twoje życie?

Pozytywny obraz samego siebie uwalnia, tworzy fenomenalne życie, a także przyciąga dobre rzeczy. Natomiast negatywny obraz samego siebie związuje, ogranicza, zubaża życie, a także odpycha to, co wartościowe.

Potęga pracy z kalendarzem, listą zadań i priorytetami

Gdy kiedyś przygotowywałem się do prowadzenia swoich pierwszych warsztatów coachingowych w temacie wydajności i produktywności, wysłałem wstępnie opracowany przez siebie program zajęć do swojego mentora,...

Czy mylisz cudzą scenę z własnymi kulisami?

Nie graj w grę porównań, bo to jest gra w której zawsze w taki czy inny sposób się przegrywa.

Skąd lider ma wziąć czas na to, co najważniejsze?

Często, gdy spotykam się jako coach z przywódcami i przedsiębiorcami, i nasze rozmowy schodzą na temat ich osobistego życia, a szczególnie dbania o to, co dla nich ważne, słyszę: - Andrzej, nie mam na te...

Prośba

Czy wziąłeś kiedyś udział w moich seminariach: Wytyczanie 10 celów na następny rok Zasada zatrzymywania się Sztuka pokonywania olbrzymów Być może czytałeś któryś z tych skryptów? Może przerabiałeś te...

Gdzie jesteś [w odniesieniu do swojego Mistrza]?

Uczeń Jezusa Chrystusa potrzebuje co jakiś czas zatrzymywać się, aby zastanowić gdzie jest w odniesieniu do swojego Mistrza, a także jak wygląda jego życie w odniesieniu do drogi, którą On nam wytyczył poprzez przykład i Słowo.

Dźwignia hojności

Zachęcam Cię do zatrzymania się na chwilę, aby zastanowić się nad swoimi finansami. Dzisiaj chciałbym wspomnieć o dźwigni hojności. Hojność rodzi hojność.  Sue Mosteller Jest to ważne spostrzeżenie...

Sens Twojego istnienia

Ani okoliczności Twojego życia, ani opinie innych ludzi na Twój temat, ani Twoja przeszłość nie nadają sensu Twojemu życiu. Nadaje go Bóg, który Cię stworzył. Zadaj sobie trud odkrycia zamysłu Stwórcy, który stał za powołaniem Cię do istnienia, a będziesz odkrywał prawdziwy sens swojego życia.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *