Czasami Bóg powierza człowiekowi wizję, która wydaje się prawie niemożliwa do zrealizowania. Praca nad jej wypełnieniem i rozmyślanie o tym zadaniu może być bardzo frustrujące. Zwykle realizacja takiej wizji wymaga długiego okresu czasu. Jej wypełnienie może zająć...

czytaj dalej