Biografia Georga Schmidta, uważanego za pioniera i ojca duchowego ewangelicznego chrześcijaństwa w Afryce.

czytaj dalej