Kyle Idelman, w swojej książce Zasada AHA pisze na temat ważności  objawienia i konfrontowania się z prawdą. Przyrównuje on objawienie do „momentów AHA” i formuje zasadę: Zasada AHA jest duchowym doświadczeniem, które niesie ze sobą nadprzyrodzoną zmianę. Zdefiniujemy...

czytaj dalej