Od potencjału do wielkości biuro@instytutdidaskalos.pl
Zaznacz stronę

Czy wiesz, że był lider, który podobał się Bogu?

maj 6, 2010 | dla liderów, przywództwo

Swoje przywództwo możemy sprawować rozmaicie, a także oceniać je tak, jak to czujemy w danym momencie. Jednak taka ocena zawsze będzie oceną subiektywną. Tak naprawdę liczy się to, co o naszym przywództwie sądzi Bóg i jak je ostatecznie oceni.

Co o Twoim przywództwie sądzi Bóg?

Jednym z wybitnych przywódców, który zasługuje na szczególną uwagę jest król Dawid (ur. ok. 1040 p.n.e. – zm. ok. 970 p.n.e.). Człowiek ten przez 40 lat sprawował rządy królewskie.

Jako przywódca odniósł wielki sukces. Był władcą, który wybudował silne i zjednoczone państwo. Był wytrawnym dowódcą wojskowym, który podbił olbrzymie terytoria i włączył je do kraju, którym władał. Był przywódcą, dla którego ludzie ryzykowali życie. Był wyjątkowym muzykiem i poetą. Pozostawił nam w dziedzictwie dużą część Psałterza, będącego perłą literatury światowej. Projektował i wytwarzał instrumenty. Był prorokiem, przepowiadającym rzeczy, które miały dopiero się wydarzyć.

Był wybitnym przywódcą. Ponadto uważam, że każdy przywódca, który chce być wybitnym liderem, powinien studiować jego życie, ponieważ władca ten podobał się Bogu i Bóg sam nas o tym poinformował. W Piśmie Świętym Bóg mówi o Dawidzie jako o mężu według Jego serca.

W Biblii są cztery niezwykłe fragmenty na temat Dawida:

Dawid dał się odnaleźć Bogu i poświęcił się wypełnieniu całej woli Bożej

…powołał im [Bóg] na króla Dawida i wystawił mu świadectwo w słowach: Znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według serca mego, który wykona całkowicie wolę moją.

Dzieje Apostolskie 13:22

Słowo Boże mówi, że Bóg Dawida znalazł. Słowo to oznacza, że coś było utracone, że czegoś nie było. Jeśli uważnie zbadamy historię, to odkryjemy, że wtedy brakowało władcy, który poświęciłby się czynieniu woli Bożej, a nie przewodził ludźmi tak jak to uważał za stosowne.

Bóg odnalazł Dawida, o którym wiedział, że wykona całą Bożą wolę. Natomiast Dawid pozwolił się odnaleźć. Jest wielu przywódców powołanych przez Boga, ale niewielu, którzy zdecydowali się za Nim wyruszyć.

 • Czy pozwoliłeś się odnaleźć Bogu?
 • Czy rozumiesz Bożą wolę dla swojego życia i jesteś jej posłuszny?

Dawid przestrzegał Bożych przykazań i naśladował Boga z całego serca

Kiedyś Bóg kazał przekazać królowi Jeroboamowi następujące słowa:

Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Wywyższyłem cię spośród ludu, ustanowiłem cię księciem nad moim ludem izraelskim; odebrałem domowi Dawidowemu władzę królewską i dałem ją tobie, ty jednak nie byłeś takim, jak mój sługa Dawid, który przestrzegał moich przykazań i który naśladował mnie z całego swego serca, aby czynić tylko to, co prawe w moich oczach.

1 Królewska 14:7-8

Pismo Święte wielokrotnie porównuje przywódców do Dawida. Mówi ono: Ten przywódca był dobry, ponieważ był taki jak Dawid. Natomiast o innym mówiło: Ten przywódca nie był dobry, ponieważ nie był taki jak Dawid.

Cóż więc było takiego w Dawidzie, że wyróżniło go w oczach Bożych? W powyższym tekście Bóg wyjaśnia, że Dawid przestrzegał Boże przykazania i naśladował Boga z całego serca.

 • Czy znasz Boże przykazania? Czy przestrzegasz je, zarówno w swoim osobistym życiu, jak i przywództwie, które sprawujesz?
 • Czy naśladujesz Boga?

Dawid był kompetentnym przywódcą z prawym charakterem

Wybrał Dawida, sługę swego, powołał go od trzód owiec. Przywiódł go do owiec karmiących, aby pasł Jakuba, lud jego, i Izraela, dziedzictwo jego. I on pasł ich w prawości serca swego, i prowadził ich rozsądnie ręką swoją.

Psalmów 78:70-72

David_SM_Maggiore

Statue of King David by Nicolas Cordier in the Borghese Chapel of the Basilica di Santa Maria Maggiore

‘Prawość serca’ odnosi się do charakteru, natomiast ‘rozsądne prowadzenie’ do kompetencji. Wybitni przywódcy są orłami, które szybują w przestworzach wznosząc się na dwóch silnych skrzydłach – jedno skrzydło to r, a drugie to kompetencje. Jeśli ktoś chce być wybitnym przywódcą, to musi rozwijać każde z nich. W przeciwnym razie tak naprawdę nigdy nie wzbije się w swoim przywództwie ponad poziom przeciętności. Trudno iść za przywódcą, który kuleje i powłóczy jednym skrzydłem (albo co gorsza obydwoma).

Lider, który sam nie potrafi wzbijać się i szybować w przestworzach sprawia, że ludzie, którzy idą za nim nie szybują, ale „człapią” po ziemi.

 • Czy jesteś człowiekiem prawym? Czy jesteś przywódcą z charakterem?
 • Czy jesteś przywódcą kompetentnym?

Dawid zakończył jako zwycięzca

Starożytne przysłowie zapisane w Starym Testamencie mówi:

Niech się nie chełpi, ten który pas zapina, jak ten, który go rozpina.

1 Królewska 20:11

Przysłowie to uczy, że prawdziwe znaczenie i wartość tego co robimy w pełni wydobędzie czas. Inaczej podróż ocenia osoba, która dotarła do jej kresu, a inaczej człowiek, który dopiero jest w podróży.

Życie i pracę przywódcy w pełniejszym świetle można ocenić dopiero z perspektywy schyłku jego życia i przywództwa. Pismo Święte mówi nam:

Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich.

Hebrajczyków 13:7

Przywódcą, który ze wszech miar jest godzien rozmyślań i naśladowania jest król Dawid. Nie był człowiekiem doskonałym, jednak Pismo Święte w następujący sposób podsumowuje jego życie:

Dawid bowiem, gdy wykonał służbę, jaką mu wyroki Boże za jego pokolenia wyznaczyły, zasnął, został przyłączony do ojców swoich…

Dzieje Apostolskie 13:36

Słowa te są jak epitafium wyryte ręką Boga. Cóż za niesamowite podsumowanie życia!

 • Jakie będzie Twoje epitafium? Jakie słowa chciałbyś, aby podsumowały i streściły Twoje życie i służbę?

Czas na refleksję i modlitwę

Użyj następujące pytania, jako przewodnik w czasie swojej osobistej modlitwy i rozmyślań, aby podnieść swoje życie i przywództwo na wyższy poziom.

1. Czy jesteś przywódcą według Bożego serca?

 • Czy pozwoliłeś się odnaleźć Bogu?
 • Czy rozumiesz Bożą wolę dla swojego życia i jesteś jej posłuszny?
 • Czy znasz Boże przykazania? Czy przestrzegasz je, zarówno w swoim osobistym życiu, jak i przywództwie, które sprawujesz?
 • Czy naśladujesz Boga?
 • Czy jesteś człowiekiem prawym? Czy jesteś przywódcą z charakterem?
 • Czy jesteś przywódcą kompetentnym?
 • Jakie będzie Twoje epitafium? Jakie słowa chciałbyś, aby podsumowały i streściły Twoje życie i służbę?

2. Co musisz w swoim życiu i przywództwie zmienić, aby być lepszym człowiekiem i przywódcą?

3. Co musisz w swoim życiu i przywództwie zmienić, aby być przywódcą według serca Bożego?

Photo credit: commons.wikimedia.org

Zobacz inne wpisy w tej kategorii:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *