Od potencjału do wielkości biuro@instytutdidaskalos.pl
Zaznacz stronę

Sztuka inwestowania w ludzi

W czasie tego unikalnego seminarium będziesz mógł dowiedzieć się w jaki sposób skuteczniej służyć ludziom i inwestować w nich. Dowiesz się również co możesz czynić, aby oddziaływać na rzeczywistość i wywierać dobry wpływ na bieg historii.

Sesja 1

Siedem stylów oddziaływania i prowadzenia ludzi

Odkryj bogactwo możliwych form pracy z człowiekiem, aby odnaleźć swoją unikalną ścieżkę

W czasie tej sesji zapoznasz się z podstawowymi siedmioma stylami indywidualnego prowadzenia i inwestowania w człowieka:

 • Czynienie uczniami
 • Duchowe rodzicielstwo/Duchowe ojcostwo
 • Rozmowy/Odwiedziny duszpasterskie
 • Mentoring
 • Coaching
 • Poradnictwo/Doradztwo
 • Terapia

W czasie tej sesji uczestnicy mają szansę zastanowić się na czym polega praca z człowiekiem w oparciu o każdy z tych stylów, a także, jaka jest różnica pomiędzy tymi stylami, reprezentującymi często odrębne warsztaty pracy.

Sesja 2

Odkryj różne style, odkryj swój styl

Naucz się diagnozować potrzeby człowieka i dostosowywać styl prowadzenia do jego potrzeb

W czasie tej sesji dowiesz się w jaki sposób diagnozować potrzeby człowieka i dostosować styl prowadzenia do jego potrzeb. Dowiesz się również, dlaczego nie należy do ludzi podchodzić szablonowo i dlaczego różne potrzeby człowieka wymagają różnych stylów prowadzenia (oddziaływania).

W czasie praktycznych ćwiczeń warsztatowych:

 • będziesz mógł odkryć style prowadzenia ludzi, do których masz największe predyspozycje,
 • będziesz mógł określić w jaki sposób możesz uczyć się na temat stylów, w których możesz być najbardziej skuteczny,
 • będziesz mógł określić w jaki sposób możesz w najbliższym czasie pomóc wybranym osobom w oparciu o style, które najbardziej odpowiadają tobie.

Sesja 3

Wywieranie wpływu na tłum

Idąc śladami Chrystusa możesz wpłynąć na wieczne przeznaczenie tłumów

W czasie tej sesji poznasz cztery rzeczy, które czynił Chrystus, aby wywrzeć wielki wpływ na tłumy. Rzeczy te możesz również robić ty. Są one kluczami do wywierania niewiarygodnego wpływu na wielkie rzesze.

W czasie praktycznych ćwiczeń warsztatowych:

 • będziesz mógł uświadomić sobie w jaki sposób w następnym roku zaspokajać potrzeby ludzi przez swoją służbę,
 • będziesz mógł określić co uczynić, aby zwiększyć zasięg swojej służby,
 • będziesz mógł przemyśleć co zrobić, aby zaangażować się w przygotowanie pracowników do służby.

Uczestnicząc w warsztatach otrzymasz pakiet autorskich materiałów szkoleniowych, w których jest zawarty szereg sprawdzonych i skutecznych narzędzi, mogących znacznie poprawić wydajność twojej pracy.

Czy jesteś gotowy podnieść swoją służbę na wyższy poziom i opanować sztukę pozytywnego oddziaływania na jednostki i tłumy?

Jeśli tak, to serdecznie zapraszamy cię do wzięcia udziału w warsztatach, które mogą okazać się jednym z punktów zwrotnych w twojej służbie, a przez to w życiu wielu ludzi, na których powinieneś wywrzeć wpływ.

Dowiedz się, w jaki sposób możesz w pozytywny sposób oddziaływać na ludzi
i wpływać na bieg historii