Od potencjału do wielkości biuro@instytutdidaskalos.pl
Zaznacz stronę

Rozwój osobisty

Seminaria i warsztaty z zakresu rozwój osobisty

1. Potęga zatrzymywania się.

To seminarium z zakresu Life Coachingu jest poświęcone sztuce celowego zatrzymywania się.

Czytaj więcej…

2. 10 celów na następny rok.

Są to warsztaty wyznaczania celów dla najbardziej kluczowych dziedzin życia. Celem tych warsztatów jest nie tylko wytyczenie celów, ale również uzmysłowienie sobie ważności dbania o życiową równowagę. 

Czytaj więcej…

3. Odkryj swoją wizję.

To seminarium pomaga uczestnikom gruntownie zapoznać się z zagadnieniami wizji, a także wstępnie odkryć, przemyśleć i spisać wizję dla swojego życia. 

Czytaj więcej…

4. Pokonywanie olbrzymów (sztuka przezwyciężania barier).

To seminarium jest przeznaczone dla każdego, kto chce rozszerzyć granice przestrzeni swojego życia i dowiedzieć się co praktycznie musi uczynić, aby doświadczyć przełomu. Zajęcia są związane z umiejętnościami uzmysławiania sobie życiowych barier i przezwyciężania ich. Zdolność radzenia sobie z dużymi problemami i wyzwaniami czasami nazywa się umiejętnością pokonywania olbrzymów. Umiejętność ta jest kluczowa dla budowania dobrego, spełnionego i zwycięskiego życia. 

Czytaj więcej…

5. Dbanie o jakość życia

Czytaj więcej…

6. Potencjał chrześcijanina

To seminarium pomaga człowiekowi zrozumieć czym jest potencjał chrześcijanina, rozpocząć proces odkrywania swego potencjału, oraz uświadomić sobie jak rozwinąć i uwolnić swój potencjał.

Zajęcia składają się z trzech modułów:

  • Potencjał chrześcijanina.
  • Odkryj swój potencjał.
  • Uwolnij swój potencjał.

7. Ścieżka twojego życia.

Unikalne warsztaty ‘Ścieżka twojego życia’ zabiorą cię w niezwykłą podróż w głąb twojego życia. Zasadzają się one na centralnych dla Life Coachingu pytaniach: ‘Skąd przychodzisz?’ ‘Gdzie jesteś?’ i ‘Dokąd zmierzasz?’. Uczestnicząc w tych warsztatach będziesz mógł globalnie przemyśleć całe swoje życie, zaczynając od twojej przeszłości, poprzez teraźniejszość, a kończąc na przemyśleniu twojej przyszłości.

Warsztaty składają się z następujących modułów:

a. ‘Skąd przychodzisz?’

Moduł ten pomaga uczestnikowi warsztatów zrobić rozrachunek z jego przeszłością, a także wykorzystać jej moc do budowania lepszego życia dzisiaj i satysfakcjonującego jutra. Materiał i ćwiczenia pomagają zrozumieć jaki jest związek pomiędzy przeszłością, a teraźniejszością i przyszłością.

b. ‘Gdzie jesteś?’

Ten moduł pomaga uczestnikowi warsztatów odsunąć się na chwilę od kieratu codzienności i popatrzeć na swe życie z dystansu, aby dostrzec je w kontekście szerszej perspektywy. To pomaga ocenić obecne życie i zrozumieć jakie zmiany należy wprowadzić, aby uczynić je lepszym.

c. ‘Potęga wizji’

Ten moduł pomaga uczestnikowi warsztatów zapoznać się ze zwięzłym, ale całościowym nauczaniem na temat wizji, przemyśleć przyszłość i rozpocząć pracę nad określeniem swojej osobistej wizji.