Czy masz duchowego ojca, brata, syna?

granfather_519288_95825115

Jednym z kluczy do dobrego i spełnionego życia w Chrystusie, a także do dojrzałości, skuteczności i ponadprzeciętnych rezultatów jest posiadanie duchowego ojca, duchowych braci i duchowych synów.

Kim jest duchowy ojciec?

1. Cechy duchowego ojca

Aby móc kogoś uznać za swojego duchowego ojca powinien mieć następujące cechy:

 • mąż Boży,
 • dużo dojrzalszy ode mnie,
 • dużo mądrzejszy ode mnie,
 • posiadający większe poznanie ode mnie,
 • posiadający o wiele większe doświadczenie w życiu i służbie ode mnie,
 • będący na wyższym poziomie niż ja,
 • chce się mną opiekować,
 • chce pomóc mi wejść na wyższy poziom w życiu i służbie,
 • odczuwam z nim połączenie.

2. Biblijne przykłady

Duchowym ojcem był na przykład apostoł Paweł.

Piszę to, nie aby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć, jako moje dzieci umiłowane. Bo choćbyście mieli dziesięć tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu, wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Jezusie Chrystusie. Proszę was tedy, bądźcie naśladowcami moimi.

1 Koryntian  4:14-16

Apostoł Paweł świadomie wychowywał duchowych synów. Moglibyśmy tutaj wspomnieć między innymi Tymoteusza (1 Kor 4:17; 1 Tm 1:2; 2 Tm 1:2), Tytusa (Tt 1:4), Onezyma (Flm 10).

Mojżesz wychowywał Jozuego, Eliasz Elizeusza. Prócz tego duchowych uczniów miał Jan Chrzciciel i Jezus Chrystus.

Praktyczne zastosowanie

 • Bądź osobą, w którą wartościowi ludzie będą chcieli zainwestować.
 • Rozpoznaj duchowego ojca w swoim życiu.

Czy Bóg postawił w Twoim życiu człowieka, który potencjalnie mógłby być Twoim duchowym ojcem?

Jeśli chciałbyś mieć duchowego ojca, pamiętaj, że on nie będzie osobą doskonałą. Będzie po prostu człowiekiem. Wyróżnia go to, że ma większą klasę niż Ty i chce się Tobą zaopiekować.

 • W jaki sposób traktować swojego duchowego ojca?

– Okazuj mu szacunek

Czcij ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi.

Efezjan 6:2-3

–  Bądź dobrym synem. Traktuj go tak, jakbyś chciał być traktowany przez swoich duchowych synów.

– Poddaj się jego prowadzeniu i wpływowi.

Kim jest duchowy brat?

Są bliźni, którzy przywodzą do zguby, lecz niejeden przyjaciel jest bardziej przywiązany niż brat.

Przypowieści 18:24

1. Cechy dobrego brata

Aby móc kogoś uznać za swojego duchowego brata, powinien mieć następujące cechy:

 • jest mężem Bożym,
 • jest mniej więcej na tym samym poziomie co ja,
 • chce się ze mną przyjaźnić,
 • chce budować ze mną relację w oparciu o zasadę przyjmowania i dawania,
 • zależy mu na mojej pomyślności,
 • szanuje mnie,
 • jest gotowy powiedzieć mi prawdę o mnie, ale jest też gotowy wysłuchać mnie, gdy mówię mu prawdę o nim,
 • odczuwam z nim połączenie.

2. Biblijne przykłady

 • Dawid i Jonatan (1 Sm 18:1n).
 • Paweł i Barnaba (Dz 9:26 – 15:40).

3. Praktyczne zastosowanie

 • Pójdź radykalnie  za Bogiem i zacznij budować wyjątkowe rzeczy, a Bóg przyda Ci wartościowych przyjaciół i duchowych braci.

Jakość przyciąga jakość.

Jeśli pragniesz mieć wartościowych przyjaciół, którzy są ludźmi z klasą, to sam musisz w coraz większym stopniu stawać się takim człowiekiem.

Odrzuć stare i grzeszne życie, pójdź za Chrystusem i zacznij robić wyjątkowe rzeczy, a na drodze Twojego życia  pojawią się wartościowi ludzie, którzy staną się dla Ciebie jak bracia.

I począł Piotr mówić do niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Jezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuścił dam, albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie, teraz w doczesnym życiu domów i barci, i sióstr, i matek, i dzieci i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego.

Marka 10:28-30

 • Rozpoznaj duchowych braci (przyjaciół) w swoim życiu.
 • Bądź dobrym bratem.
 • Jeśli trzeba, zainicjuj relacje.

Kim są duchowi synowie?

1. Cechy duchowego syna

Aby móc kogoś uznać za swojego duchowego syna powinien mieć następujące cechy:

 • chce być mężem Bożym,
 • jestem od niego dużo dojrzalszy,
 • mam większe poznanie od niego, jestem mądrzejszy, mam większe doświadczenie w życiu i służbie,
 • jestem na wyższym poziomie niż on,
 • szanuje mnie, rozpoznaje mnie jako swojego duchowego opiekuna,
 • chce, abym się nim zaopiekował i pomógł mu wejść na wyższy poziom dojrzałości, życia i służby,
 • odczuwam z nim połączenie.

2. Biblijne przykłady

Duchowymi synami byli następujący mężczyźni:

 • Jozue,
 • Elizeusz,
 • Tymoteusz,
 • Tytus,
 • Onezym.

3. Praktyczne zastosowanie

 • Rozpoznaj duchowych synów, którymi powinieneś się zaopiekować i wychowywać ich.

Może nie być w tej chwili kogoś, kto zaopiekuje się Tobą, ale z pewnością są ludzie, którymi możesz, a nawet powinieneś się zaopiekować.

 • Jeśli jest taka potrzeba zainicjuj relację mentorsko – ojcowską.
 • Rozwijaj się.

Twój uczeń będzie stał na Twoich barkach. Im będziesz większym człowiekim, tym podniesiesz go wyżej.

 • W jaki sposób traktować swojego duchowego syna.

– Szanuj go.

– Traktuj go tak, jak chciałbyś być traktowany przez swojego duchowego ojca.

– Panuj nad sobą. W relacjach z nim bądź mężem Bożym. Wychowuj go poprzez kształtowanie solą swojego przykładu.

– Miej wizję i plan dla tej relacji.

– Gdy nadejdzie czas, pozwól mu odejść.

Daj swojemu uczniowi korzenie i skrzydła.

Niech ma w Tobie silne oparcie, ale gdy nadejdzie pora, aby opuścić  gniazdo waszej relacji pozwól mu odlecieć. Nie trzymaj go na siłę przy sobie.

Podsumowanie

Zastanów się:

 • Czy masz duchowego ojca?
 • Czy masz duchowego brata?
 • Czy masz duchowego syna?
 • Co możesz uczynić, aby podnieść tę kategorię relacji w Twoim życiu na wyższy poziom?

Photo credit: freeimages.comhortongroup.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>