Od potencjału do wielkości biuro@instytutdidaskalos.pl
Zaznacz stronę

Towarzystwo Biblijne z Bukowca

lis 15, 2017 | historia protestantów, miejscowości, niezwykłe historie

towarzystwo_biblijne_w_bukowcu_

Miejscowość Bukowiec dzięki siedzibie Związku Gmin Karkonoskich oraz Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej każdego roku ulega przeobrażeniu w wyniku nowych inicjatyw. Jedną z nich jest odkrywanie historii miejscowości. Na wystawach stałych w pałacu i w zaadoptowanym budynku gospodarczym prezentuje się wystawy poświęcone historii Bukowca oraz wybitnym osobistościom mieszkającym tutaj na przestrzeni minionych wieków.

Jednym z ważniejszych wydarzeń w historii miejscowości Bukowiec było powołanie 19 czerwca 1815 roku Towarzystwa Biblijnego przez Fryderyka von Reden, którego celem była działalność charytatywna oraz dystrybucja Biblii i Nowych Testamentów. Przewodniczącą towarzystwa została jego małżonka. Inspiracją do powstania tej organizacji było powołanie w roku 1814 w Berlinie Głównego Towarzystwa Biblijnego. Od tego momentu zaczęto zajmować się dystrybucją Pisma Świętego, a powołanie Towarzystwa Biblijnego w Bukowcu było tylko formalnością.

Fryderyka, żona hrabiego von Reden nie była osobą dla której religia była sprawą tradycji czy wychowania, lecz rzeczywistością realną w jej sercu, gdyż Jezus Chrystus stał się dla niej Zbawicielem i Panem życia. Powstały w niej głód duchowy poznania Boga Ojca i Jezusa Chrystusa sprawiły, że rozpoczęła podróżować do miejsc przebudzeń duchowych, głównie do gmin chrześcijańskich Braci Morawskich w Herrnhut i Niesky na Łużycach Górnych. W tym okresie Bracia Morawscy z Herrnhut byli wzorem życia gminy chrześcijańskiej i inspiracją dla kościoła w świecie. Fryderyka widząc jak funkcjonuje wspólnota chrześcijan i jaką prowadzi działalność, została bardzo poruszona i zainspirowana do ich naśladowania.

Od marca 1822 roku zaczęła prowadzić codzienne spotkania grupy biblijnej, podczas których śpiewano pieśni chrześcijańskie, czytano i rozważano Biblię oraz modlono się o siebie nawzajem i o potrzeby innych.

Kolejną działalnością stowarzyszenia, której podjęła się Fryderyka była dystrybucja Biblii w języku niemieckim, aby Dobra Nowina o Jezusie Chrystusie mogła dotrzeć do mieszkańców wsi, miasteczek i miast w Kotlinie Jeleniogórskiej oraz na Śląsku. W latach największego rozkwitu działalności stowarzyszenie posiadało około 80 fili i było największą i najbardziej dynamicznie działającą tego typu organizacją misyjną na Śląsku.

Fryderyka prowadziła otwarty dom, a wśród wielu odwiedzających gości byli kaznodzieje i misjonarze Braci Morawskich. Gdy uczestniczyła w nabożeństwach Braci Morawskich w kościołach w Herrnhut i Niesky, miała możliwość zobaczyć misjonarzy  i usłyszeć o działalności misyjnej prowadzonej w różnych regionach na świecie. To stało się inspiracją do zaangażowania się w pracę misyjną na Śląsku i w innych częściach globu.

Kolejną działalnością Towarzystwa Biblijnego było niesienie praktycznej pomocy do miejsc lub osób o dużych potrzebach. W przypadku klęsk żywiołowych wspierano biednych chłopów i rzemieślników, którzy zostali nimi dotknięci. Wybudowano szkołę w Bukowcu (głównie sfinansowanej przez Fryderykę) i dom opieki w Kostrzycy. Otwarto fundusze na wsparcie dzieci uzdolnionych i tych będących w dużych potrzebach.  W święta jak Boże Narodzenie, rocznicę Dnia Reformacji lub urodzin hrabiego Fryderyka uczniowie ze szkoły w Bukowcu otrzymywali wartościowe prezenty i obfite jedzenie. Dzieci, których nie było stać na nowe obuwie otrzymywali je w prezencie. W roku 1831 otworzono jadłodajnie dla głodujących gdy wybuchło zagrożenie epidemią cholery ze wschodu, aby zwiększyć ich odporność fizyczną. Działalność Towarzystwa Biblijnego z Bukowca wykraczała daleko poza wymienione wyżej przykłady. Dla zainteresowanych działalnością towarzystwa proponuję zapoznanie się z biografią małżeństwa von Reden.

Linki

Historie …

Biblia Jeleniogórska

Gmina Braci Morawskich w Herrnhut

Fryderyka von Reden

Fryderyka von Reden cz. II

Biblia on line

Przewodnik po zabytkach reformacji na Łużycach Górnych i Dolnym Śląsku.

Zobacz inne wpisy w tej kategorii:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *