Od potencjału do wielkości biuro@instytutdidaskalos.pl
Zaznacz stronę

życiorysy

Georg Schmidt (1709-1785), pierwszy misjonarz w Afryce Południowej

Biografia Georga Schmidta, uważanego za pioniera i ojca duchowego ewangelicznego chrześcijaństwa w Afryce.

Abraham Düringer, biznesmen z XVIII wieku

Kim był Abraham Duringer? Znanym przedsiębiorcą doby XVIII wieku. Biznesmenem Morawian. Najbardziej znanym biznesmenem na Łużycach Górnych. Radcą prawnym. Tym, który doświadczył spotkania ze Zbawicielem Jezusem Chrystusem i któremu poświęcił swoje życie, czas oraz...

Bóg daje szansę niedoskonałym ludziom

Przyjdź do Boga takim jakim jesteś, ale takim nie pozostań. Przyjmij Bożą łaskę i pozwól jej cię przeobrazić.

Leonhard Dober, pierwszy misjonarz z Herrnhut

Kim był Leonhard Dober? Jednym z dwóch pierwszych misjonarzy Braci Morawskich wysłanych w roku 1732 z Herrnhut. Głównym Starszym przywództwa Braci Morawskich. Misjonarzem w Anglii, w Holandii, na Śląsku i na Inflantach. Tym, który zainspirował swoim przykładem...