Od potencjału do wielkości biuro@instytutdidaskalos.pl
Zaznacz stronę

Pastor Johann Christoph Schwedler

maj 13, 2014 | bez kategorii, historia protestantów, kościół, niezwykłe historie

Postać pastora J. Ch. Schwedlera znana jest w świecie głównie z bogatego zbioru pieśni chrześcijańskich. Napisał ich około 800 (w „Śpiewniku Pielgrzyma” jest jego pieśń pt.: „Chcesz-li wiedzieć, co ja wiem”). Znany jest również z wpływu jaki wywarł na kościół jego doby i późniejszych wieków. Żył i pełnił posługę duszpasterską w miejscowości Wieża Dolna (Nie­der­wiese) koło Gryfowa Śląskiego na Łużycach Górnych (obecnie Dolny Śląsk). Budynek kościoła, w którym usługiwał został po wojnie zdewastowany i zrównany z ziemią.

Wieża Dolna, plac po kościele

Informacje ogólne

J. Ch. Schwedler urodził się 21.12.1672 r. w Krobicy koło Świeradowa-Zdroju (Dolny Śląsk) jako syn rolnika, a zmarł 12.01.1730 r. w Wieży Dolnej. Studiował na Uniwersytecie w Lipsku. W 1698 roku został diakonem w kościele w Wieży Dolnej, a w roku 1702 pastorem.

Powierzono mu sprawowanie nadzoru duszpasterskiego nad siedmioma parafiami w miastach i osiemdziesięcioma siedmioma na wsiach, na terenie Łużyc Górnych w części zachodniej.

Ponadto usługiwał chrześcijanom ewangelicznym ze Śląska, którzy masowo przybywali do Wieży, by posilić się Słowem Bożym, gdyż w tym okresie na terenie Śląska, należącym do Habsburgów szalała kontrreformacja. Wszelki kult religijny dla ewangelicznych chrześcijan był zabroniony. Wiele osób już w piątek wyruszało, aby dotrzeć do Wieży na niedzielne nabożeństwo.

Pastor Schwedler znany był jako mąż modlitwy i potężny kaznodzieja. W niedzielę bardzo często rozpoczynał usługiwanie od godziny 5.00, gdy czekali na niego pielgrzymi ze Śląska. Często głosił do nich nawet do 15.00.

Kościół, którym opiekował się pastor dbał o potrzeby licznych pielgrzymów. Wypracowano model spotkań powiązanych z usługą Słowem Bożym, zapewniano pożywienie, społeczność i noclegi. Spotkania te stały się wzorem dla późniejszych camp-meetings ot the American Old South, great communion-days of the Scottish Highlands, czy nabożeństw Braci Morawskich w Czechach.

Schwedler a rodzina Zinzerdorf

Pastor Schwedler, zanim powstała miejscowość Herrnhut, był bliskim przyjacielm babki Nikolausa von Zinzerdorf. Wywarł na nią wpływ, dzięki któremu doświadczyła realności zbawienia ze swoich grzechów przez poznanie osoby Jezusa Chrystusa. Zaangażowała się aktywnie w działania jakie prowadził pastor Schwedler.

Nicolaus został wychowany u boku babki, i był pod dużym wpływem życia pastora, który stał się w późniejszych latach dla niego ojcem duchowym i przyjacielem, przykładem oraz inspiracją. Zinzerdorf często przebywał w Górnej Wieży.

Gdy powstało Herrnhut pastor Schwedler był tam częstym gościem. Usługiwał wielokrotnie przed znamienitym dniem 13 sierpnia 1727 roku, kiedy uczestnicy nabożeństwa podczas Wieczerzy Pańskiej doświadczyli wylania Ducha Świętego, tak jak pierwszy kościół w dniu Zielonych Świąt w Jerozolimie.

Podczas pogrzebu pastora Johanna Christophera Schwedlera w Wieży Dolnej, Zinzerdorf śpiewał nad jego grobem piątą zwrotkę pieśni Chcesz-li wiedzieć, co ja wiem:

Kto mnie wyrwał z śmierci szpon, Opromienia światłem zgon? Kto do rajskich wiedzie wrót, Bym z anioły życie wiódł? – Jezus ukrzyżowany!

Schwedler a Bracia Morawscy

Relacje z Braćmi Morawskimi i ich dalsza współpraca rozpoczęła się od poznania Czecha Dawida Christiana w Görlitz. Młodzieniec ten poszukiwał realnej obecności Jezusa Chrystusa w swoim życiu. Poprzez poznanie drogi zbawienia jedynie z łaski przez wiarę, jego serce zostało wypełnione pewnością przebaczenia grzechów i płomiennym ogniem miłości do Boga Ojca i Jezusa Chrystusa oraz bliźnich. Pod naporem wewnętrznego głosu i przekonania udał się w rodzinne strony na Morawy, gdzie żyli chrześcijanie, którzy od zakończenia bitwy pod Białą Górą (8.11.1620) doświadczali silnych prześladowań religijnych z powodu katolickiej kontrreformacji.

Odwiedzał liczne miejscowości i dzielił się nowo poznanym doświadczeniem. W wyniku jego zwiastowania ludzkie serca zostały odnawiane, przebudzane, a wielu po raz pierwszy doświadczyło spotkania z Jezusem Chrystusem. Fala przebudzenia zaczęła się rozprzestrzeniać od miejscowości do miejscowości, a wraz z nią prześladowania. Niektóre źródła mówią o ucieczce 150 000 ewangelicznych chrześcijan z Czech.

Christian Dawid przedstawił całą sytuację pastorowi Schwedlerowi i pastorowi Johannowi Adamowi Steinmetz z Cieszyna. Stworzyli drogę ucieczki dla prześladowanych chrześcijan z Moraw. Znaleźli dla nich nowe miejsca do życia na terenie Łużyc Górnych w Herrnhut, Betersdorf i okolicach.

Wieża Dolna w tym okresie była bardzo ważnym miejscem wsparcia na powstałym szlaku emigracyjnym. Christian Dawid przyprowadził pierwszą grupę osiedleńców do Herrnhut, został prawą ręką Zinzerdorfa oraz motorem napędowym rozwoju ruchu misyjnego Braci Morawskich.

Ważny ośrodek pietyzmu na Łużycach Górnych

Życie i posługa pastora Johanna Christopha Schwedlera bardzo różniła się od większości pastorów kościoła luterańskiego. Od początku swego życia duchowego pragnął służyć i czcić całym sercem Jezusa Chrystusa. Widząc letarg duchowy kościoła luterańskiego rozpoczął głębokie życie duchowe. Nawiązał relacje z innymi duchownymi o podobnym nastawieniu z pietystycznego ruchu odnowienia. Poszukiwał ludzi mających głód duchowy i gromadził ich w grupy biblijne, modlitewne i domowe na terenie parafii, którymi się opiekował. Stworzył w ten sposób sieć grup na terenie Łużyc Górnych.

Po zetknięciu się z ruchem Braci Morawskich, płomień przebudzenia przeniknął na teren Łużyc Górnych. Historycy zajmujący się badaniem genezy powstawania przebudzeń stwierdzają, że działania Schwedlera przyczyniły się do stworzenia środowiska przyjęcia ognia Bożego, utrzymania go oraz przekazania dalej na zachód. Posługa jego miała wpływ na dalszy rozwój Kościoła Braci Morawskich, Kościoła metodystycznego i purytanizmu.

Dzięki inicjatywie pastora Schwedlera założono w Wieży Dolnej sierociniec.

Historie …

SzukajacBoga

Przewodnik po zabytkach reformacji na Łużycach Górnych i Dolnym Śląsku.

Źródło

  1. Christianity under the Ancien Regime 1648-1789 (str.99, 100) – W.R. Ward; Cambridge University Press1999.
  2. The Cambridge History of Christianity, Enlightenment, Reawakening and Revolution 1660 – 1815, Steward J. Brown and Timothy Tackett (str. 326);   Cambridge University Press 2006.
  3. History of the Moravian Church – Joseph Edmund Hutton, Moravian Publication Office, London 1909.
  4. Moc s výsosti. Greenfield, John. Praha 1936.
  5. Chronik der Stadt Greiffenberg in Schlesien. Johannes Gotthelf Luge. Greiffenberg 1861.

Linki

  1. Artykuł: Przygraniczny kościół ewangelicki w Wieży i pietyści. 
  2. Camp-meetings ot the American Old South – obraz
  3. Parafia w Wieży Dolnej
  4. Ambona z której głosił pastor Schwedler
  5. Archiwalne zdjęcia i obrazy Wieży, pastorów, kościołów ze źródeł archiwum z Niemiec

Zobacz inne wpisy w tej kategorii:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *