Zasada zarządzania

zasada zarządzaniaW ciągu ubiegłych kilkudziesięciu lat w zachodnim społeczeństwie bardzo dużo mówi się na temat potrzeby zarządzania w osobistym życiu. Wskazuje się na znaczenie zarządzania emocjami, czasem, energią, informacjami, budżetem itp.

Umiejętność dobrego zarządzania różnymi dziedzinami osobistego życia jest jednym z kluczy do podniesienia poziomu naszego funkcjonowania w świecie. Ale w rzeczywistości jest czymś o wiele więcej – to powiązane jest z faktem, że wszystko, co posiadamy nie należy do nas, ale do Boga, a my jesteśmy zarządcami (szafarzami).

Zasada zarządzania

Zasadę zarządzania można wyrazić w następujący sposób:

Uświadom sobie, co Ci powierzono i zacznij tym mądrze zarządzać.

Zasada ta wyraża się w dwóch hasłach:

Uświadom sobie, co Ci powierzono…

Jest ktoś (Bóg), kto coś Ci powierzył. Warto regularnie zatrzymywać się, aby zrozumieć, co zostało nam powierzone, przez kogo i w jakim celu?

…i zacznij tym mądrze zarządzać

W Twoich rękach jest wszystko, co potrzeba, aby wystartować w kierunku lepszego życia, ale nic nie wydarzy się, dopóki nie ruszysz z miejsca.

Biblijna podstawa dla zarządzania (szafarstwa)

Bóg jest właścicielem wszystkiego

Bóg – jako Stwórca – jest ostatecznym właścicielem wszystkiego.

Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. On bowiem założył ją na morzach i utwierdził ją na rzekach.

Psalm 24:1-2

Jeśli Bóg jest właścicielem wszystkiego, oznacza to, że Ty i wszystko, co posiadasz należy również do Niego. Jeśli więc On jest właścicielem, to Ty jesteś zarządcą (szafarzem).

Miejsce osobistego zarządzania (szafarstwa) w chrześcijaństwie

1. Jezus jest Panem

Jako chrześcijanie, zgodnie z nauką Pisma Świętego, nazywamy Jezusa Chrystusa naszym Panem. Co to znaczy? Z pewnością to oznacza wiele rzeczy, ale chciałbym zwrócić uwagę na dwie kwestie:

Wszystko należy do Jezusa

My, z wszystkim, co posiadamy, należymy do Jezusa

Jeśli Jezus jest Panem, to oznacza, że ja jestem Jego sługą i z wszystkim, co posiadam należę do Niego. On jest właścicielem, a ja jestem zarządcą (szafarzem) tego, co mi powierza.

2. Chrześcijanie są świątynią dla Ducha Świętego

Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym.

1 Koryntian 6:19-20

W tekście tym znajdują się trzy ważne wskazówki, które powinny formować nasz sposób myślenia:

  • Ciało chrześcijanina jest świątynią Ducha Świętego (w. 19b)
  • Nie należymy do siebie, ale do Niego (w. 20a)
  • Zostaliśmy wykupieni za wysoką cenę – krew Jezusa Chrystusa (w. 20a)

Dwa sposoby na życie

Do życia możesz podejść dwojako: możesz uważać się za człowieka, który jest u steru swojej rzeczywistości, do którego należy wszystko, czym dysponuje, włącznie ze swoim życiem, albo też możesz uznać panowanie Boga, rozumiejąc, że wszystko, co masz – także Ty – to Jego własność.

Czyli możesz podejść do życia, tak jakbyś był panem i właścicielem wszystkiego i z niczego nie będziesz musiał zdawać sprawy, albo możesz uznać, że Twoim Panem i właścicielem tego, co posiadasz jest Bóg, a Ty jesteś jedynie szafarzem (zarządcą) tego, co Ci powierza i kiedyś nadejdzie dzień, kiedy będziesz musiał rozliczyć się przed Nim ze swojego szafarstwa.

Są to dwa zupełnie różne style życia, wypływające z różnych światopoglądów.

Więc kim jesteś?

  • Panem, czy sługą?
  • Właścicielem, czy zarządcą (szafarzem)?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>